สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 37 12 10 59 47 10 3 3 60
2 ชลประทานผาแตก 28 12 5 45 33 16 8 19 57
3 วัดดอนจั่น 13 7 9 29 21 10 6 11 37
4 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 11 8 5 24 20 14 9 5 43
5 วัดช่างเคี่ยน 10 7 4 21 18 7 5 5 30
6 บ้านสันกำแพง 9 16 10 35 33 13 12 11 58
7 แม่โป่งประชาสามัคคี 8 2 3 13 6 7 7 8 20
8 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 7 6 7 20 18 10 6 9 34
9 บ้านร้องขี้เหล็ก 7 4 2 13 13 3 1 1 17
10 บ้านหนองโค้ง 5 9 7 21 17 5 8 4 30
11 พุทธิโศภน 5 8 6 19 15 4 4 2 23
12 แม่คือวิทยา 5 4 5 14 15 11 12 8 38
13 บ้านดอนปิน 5 3 5 13 13 5 5 6 23
14 วัดป่าข่อยใต้ 5 2 1 8 8 2 1 1 11
15 เทพเสด็จวิทยา 5 1 3 9 9 4 8 4 21
16 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 4 4 7 15 18 12 8 9 38
17 วัดข่วงสิงห์ 4 4 1 9 10 3 1 1 14
18 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 4 3 4 11 10 4 4 5 18
19 บ้านป่าเสร้า 4 3 3 10 11 7 4 6 22
20 วัดห้วยทราย 3 5 1 9 16 13 5 11 34
21 วัดล้านตอง 3 3 2 8 5 5 5 2 15
22 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 3 2 1 6 8 0 0 0 8
23 วัดเจ็ดยอด 3 2 1 6 6 1 1 1 8
24 บ้านแม่จ้อง 3 1 0 4 4 1 0 0 5
25 บ้านแม่ปูคา 3 0 0 3 4 2 0 3 6
26 บ้านม่วงโตน 3 0 0 3 3 1 2 0 6
27 วัดเสาหิน 3 0 0 3 2 0 0 1 2
28 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 2 4 1 7 10 6 1 3 17
29 บ้านป่าไม้แดง 2 2 3 7 5 11 5 5 21
30 วัดห้วยแก้ว 2 2 2 6 7 11 3 10 21
31 บ้านโป่งน้อย 2 2 2 6 5 5 6 4 16
32 บ้านป่าเหมือด 2 1 2 5 5 1 0 0 6
33 ดาราวิทยาลัย 2 1 1 4 6 3 2 1 11
34 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 2 1 1 4 6 3 0 1 9
35 บ้านบวกค้าง 2 1 1 4 5 3 2 4 10
36 บ้านตลาดขี้เหล็ก 2 1 1 4 5 2 1 3 8
37 วัดขะจาว 2 1 1 4 3 3 1 3 7
38 ศรีเนห์รู 2 1 1 4 3 1 0 0 4
39 วัดสันกลางเหนือ 2 1 0 3 4 3 1 3 8
40 วัดสวนดอก 2 0 1 3 1 3 1 1 5
41 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
42 วารีเชียงใหม่ 1 3 2 6 7 0 2 0 9
43 บ้านแม่หวาน 1 3 0 4 5 2 1 1 8
44 สังวาลย์วิทยา 1 2 1 4 4 0 2 1 6
45 ท่าศาลา 1 1 1 3 5 2 1 0 8
46 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 1 1 3 3 3 2 2 8
47 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 1 1 3 2 0 0 2 2
48 วัดป่าตัน 1 1 1 3 1 2 2 2 5
49 วัดสันมะฮกฟ้า 1 0 3 4 4 0 0 1 4
50 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 1 2 2 2 1 1 5
51 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 1 1 0 1 2
52 วัดเปาสามขา 1 0 0 1 3 3 0 3 6
53 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านปางน้ำถุ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 0 5 4 9 8 6 3 1 17
56 วัดร้องอ้อ 0 5 1 6 4 1 0 1 5
57 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 3 0 3 5 0 0 1 5
58 ทาเหนือวิทยา 0 2 6 8 10 11 6 6 27
59 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 0 2 3 5 5 5 1 1 11
60 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 2 2 4 3 1 1 1 5
61 เชียงใหม่คริสเตียน 0 2 1 3 3 4 2 4 9
62 วัดดอนชัย 0 2 1 3 2 4 4 3 10
63 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 0 2 0 2 2 3 3 0 8
64 บ้านออนหลวย 0 1 1 2 3 3 2 2 8
65 บ้านลวงเหนือ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
66 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 1 1 2 1 2 0 0 3
67 บ้านป่าขุย 0 1 1 2 1 1 3 0 5
68 บ้านบ่อหิน 0 1 0 1 1 3 0 1 4
69 บ้านปางแดง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
70 วัดวังสิงห์คำ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
71 สันทรายมูล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านแม่ดอกแดง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านปงป่าเอื้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 เทศบาลวัดพวกช้าง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
75 นภาเชียงใหม่ 0 0 2 2 5 0 0 0 5
76 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 0 0 1 1 5 5 7 5 17
77 วชิรวิทย์ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
78 อนุบาลไผ่แก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
79 บ้านออนกลาง 0 0 1 1 0 4 2 3 6
80 ศิริมังคลาจารย์ 0 0 1 1 0 2 3 0 5
81 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
82 วัดป่าแดด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
83 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
85 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 2 3 3 5
86 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
87 บ้านโป่งกุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านป่าสักงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 อนุบาลมยุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 เทศบาลดอกเงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 วัดบ้านม่อน 0 0 0 0 0 0 3 0 3
93 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
94 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
95 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
96 วัดสันโค้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านเชิงดอยสุเทพ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 194 162 597 562 314 215 232 1,091