สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 47 10 3 3 60
2 ชลประทานผาแตก 33 16 8 19 57
3 บ้านสันกำแพง 33 13 12 11 58
4 วัดดอนจั่น 21 10 6 11 37
5 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 20 14 9 5 43
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 18 12 8 9 38
7 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 18 10 6 9 34
8 วัดช่างเคี่ยน 18 7 5 5 30
9 บ้านหนองโค้ง 17 5 8 4 30
10 วัดห้วยทราย 16 13 5 11 34
11 แม่คือวิทยา 15 11 12 8 38
12 พุทธิโศภน 15 4 4 2 23
13 บ้านดอนปิน 13 5 5 6 23
14 บ้านร้องขี้เหล็ก 13 3 1 1 17
15 บ้านป่าเสร้า 11 7 4 6 22
16 ทาเหนือวิทยา 10 11 6 6 27
17 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 10 6 1 3 17
18 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 10 4 4 5 18
19 วัดข่วงสิงห์ 10 3 1 1 14
20 เทพเสด็จวิทยา 9 4 8 4 21
21 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 8 6 3 1 17
22 วัดป่าข่อยใต้ 8 2 1 1 11
23 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 8 0 0 0 8
24 วัดห้วยแก้ว 7 11 3 10 21
25 วารีเชียงใหม่ 7 0 2 0 9
26 แม่โป่งประชาสามัคคี 6 7 7 8 20
27 ดาราวิทยาลัย 6 3 2 1 11
28 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 6 3 0 1 9
29 วัดเจ็ดยอด 6 1 1 1 8
30 บ้านป่าไม้แดง 5 11 5 5 21
31 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 5 5 7 5 17
32 บ้านโป่งน้อย 5 5 6 4 16
33 วัดล้านตอง 5 5 5 2 15
34 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 5 5 1 1 11
35 บ้านบวกค้าง 5 3 2 4 10
36 บ้านตลาดขี้เหล็ก 5 2 1 3 8
37 บ้านแม่หวาน 5 2 1 1 8
38 ท่าศาลา 5 2 1 0 8
39 บ้านป่าเหมือด 5 1 0 0 6
40 บ้านท่าหลุกสันทราย 5 0 0 1 5
41 นภาเชียงใหม่ 5 0 0 0 5
42 วัดสันกลางเหนือ 4 3 1 3 8
43 บ้านแม่ปูคา 4 2 0 3 6
44 วัดร้องอ้อ 4 1 0 1 5
45 บ้านแม่จ้อง 4 1 0 0 5
46 สังวาลย์วิทยา 4 0 2 1 6
47 วัดสันมะฮกฟ้า 4 0 0 1 4
48 เชียงใหม่คริสเตียน 3 4 2 4 9
49 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 3 2 2 8
50 บ้านออนหลวย 3 3 2 2 8
51 วัดขะจาว 3 3 1 3 7
52 วชิรวิทย์ 3 3 1 2 7
53 วัดเปาสามขา 3 3 0 3 6
54 บ้านม่วงโตน 3 1 2 0 6
55 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 3 1 1 1 5
56 ศรีเนห์รู 3 1 0 0 4
57 บ้านป่างิ้ว 3 0 0 0 3
58 วัดดอนชัย 2 4 4 3 10
59 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 3 3 0 8
60 สวนเด็กสันกำแพง 2 2 1 1 5
61 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 0 1 0 3
62 บ้านลวงเหนือ 2 0 1 0 3
63 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 2 0 0 2 2
64 วัดเสาหิน 2 0 0 1 2
65 บ้านปางน้ำถุ 2 0 0 1 2
66 วัดสวนดอก 1 3 1 1 5
67 บ้านบ่อหิน 1 3 0 1 4
68 วัดป่าตัน 1 2 2 2 5
69 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 0 0 3
70 บ้านป่าขุย 1 1 3 0 5
71 บ้านปางแดง 1 1 1 0 3
72 บ้านห้วยทราย 1 1 0 1 2
73 อนุบาลไผ่แก้ว 1 1 0 0 2
74 วัดวังสิงห์คำ 1 0 1 2 2
75 สันทรายมูล 1 0 1 0 2
76 บ้านแม่ดอกแดง 1 0 0 1 1
77 บ้านปงป่าเอื้อง 1 0 0 0 1
78 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 0 0 0 1
79 บ้านออนกลาง 0 4 2 3 6
80 เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 3 0 0 3
81 บ้านป่าป้อง 0 2 3 3 5
82 ศิริมังคลาจารย์ 0 2 3 0 5
83 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 1 1 0 2
84 วัดบ้านน้อย 0 1 1 0 2
85 บ้านโป่งกุ่ม 0 1 0 1 1
86 เทศบาลวัดพวกช้าง 0 1 0 0 1
87 วัดป่าแดด 0 1 0 0 1
88 บ้านป่าสักงาม 0 1 0 0 1
89 บ้านสันทราย 0 1 0 0 1
90 อนุบาลมยุรี 0 1 0 0 1
91 เทศบาลดอกเงิน 0 1 0 0 1
92 วัดบ้านม่อน 0 0 3 0 3
93 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 2 2 2
94 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 0 1 1 1
95 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 0 1 1 1
96 วัดสันโค้ง 0 0 1 0 1
97 บ้านเชิงดอยสุเทพ 0 0 0 1 0
98 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 0
99 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0 0 0
รวม 562 314 215 232 1,091