เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
26 ก.ย. 2556
27 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ตรวจสอบรายชื่อ ไปแข่งขันระดับภาค ที่ เมนู สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ได้แล้วค่ะ  
  งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 18 -20 ธันวาคม จ.เพชรบูรณ์ 
 http://main.sil63pbn.net/  หรือ เวป  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
อันดับที่  ของการแข่งขัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2  คือ อันดับ ที่  38
 
 

ประการผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันของโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สาระที่มีการเปลี่ยนแปลง


1. สาระคณิตศาสตร์      2. สาระวิทยาศาสตร์
3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   4. สาระต่างประเทศ

ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่  เมนู


สรุปการแข่งขันรายวัน  ทางด้านซ้ายมือข้างล่างนี้
 
  !!แจ้งประกาศแผนผังการเดินทางและแผนผังภายในโรงเรียนดังนี้!!

::การเดินทาง::
[แผนที่การเดินทาง] [แผนที่อำเภอพร้าว]
[แจ่งกู่เรือง] [ชุมชนสหกรณ์] [บ้านป่าตุ้ม] [บ้านแม่ปั๋ง]

::แผนที่ภายใน::

[แจ่งกู่เรือง] [ชุมชนสหกรณ์] [บ้านป่าตุ้ม] [บ้านแม่ปั๋ง]

*******************************************************
 
 
 ระบบ  ปิดแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียน และแก้ไข ได้
กรณีมีการเปลี่ยนตัวนักเรียน  ให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนตัว
พร้อมระบุสาเหตุการเปลี่ยนตัว    ยื่น ให้กรรมการพิจารณา
 ณ  จุดลงทะเบียน วันแข่งขัน
ชื่อ นามสกุล ผิด แจ้งแก้ไข ณ จุดลงทะเบียน
 
 
กำหนดการ จัดงานศิลปหัตถกรรม  
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2556 

1. โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง  
         สาระภาษาไทย  สาระปฐมวัย  และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
2.  โรงเรียนแจ่งกู่เรือง 
         สาระคณิตศาสตร์  สาระวิทยาศสตร์  สาระสังคม   สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาษาต่างประเทศ  และเทคโนโลยี (กอท)
3.  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
      สาระทัศนศิลและดนตรีไทย
4. โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม 
      สาระดนตรี   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    และการงานอาชีพ
 
  แก้เกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาไทย
 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้น ม.1 - ม.3
    รอบที่ 1 รอบเตรียมเนื้อหา  50 คะแนน
      - ชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ คือ "เด้กไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
      - นักเรียนต้องเตรียมสำเนาบทพูด จำนวน 5 ชุด  มาให้กรรมการ 5 ท่าน
      -  ระยะเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่เกิน 5 นาที  (บวก / ลบ 30 วินาที)
      - ลำดับการกล่าวสุนทรพจน์  ตามลำดับการจับฉลาก โดยไม่มีการแนะนำตัว
   รอบที่ 2  รอบฉับพลัน  (50 คะแนน)
     -  คณะกรรมการจะให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับฉลาก 1 เรื่อง  จากเรื่องที่เตรียมทั้งหมด 5 เรื่อง
     -  ระยะเวลาไม่เกิน  3  นาที  (บวก/ลบ  30  วินาที)
     -  ลำดับการกล่าวสุนทรพจน์ตามลำดับการจับฉลากในรอบแรก
 
 
เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมยุวบรรณรักษ์ รักการอ่าน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 
เปลี่ยนวันแข่งขัน เป็น  วันที่  24  ก.ย.  56 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้อง 4  ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคม

กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6 และ ม.1- ม. 3 
เปลี่ยนวันแข่งขัน เป็นวันที่  25  ก.ย. 56
เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป
ณ  ห้อง 1  ร.ร. ชุมชนสหกรณ์นิคม
 
 
โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตร
ประจำตัวนักเรียน ครู
ได้แล้ว
ที่เมนู พิมพ์บัตรประจำตัว ทางขวามือ
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 159
จำนวนทีม 2,076
จำนวนนักเรียน 4,528
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,256
จำนวนกรรมการ 1,096
ครู+นักเรียน 7,784
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,880
ประกาศผลแล้ว 231/257 (89.88%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 21
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 102
สัปดาห์ที่แล้ว 205
เดือนนี้ 680
เดือนที่แล้ว 844
ปีนี้ 8,575
ทั้งหมด 246,750