หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอำเภอพร้าว  
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2  
3 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี หลังตลาดอำเภอพร้าว (โรงหมูเก่า) อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่  
4 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
5 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
6 โรงเรียนบ้านริมใต้  
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]