หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือนกันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.5 ห้อง ป.5/3 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ใต้ทุนอาคารอำนวยการ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ใต้ทุนอาคารอำนวยการ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ใต้ทุนอาคารอำนวยการ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ใต้ทุนอาคารอำนวยการ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ห้อง ห้องนำเสนอผลงาน ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ห้อง นำเสนอผลงาน ห้องคณิตศาสตร์ + ห้องภาษาไทย ร.ร.แจ่งกู่เรือง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร ป.2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร ป.2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร ป.2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]