หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือนกันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 และ ป.3/3 ห้องพักกรรมการ ป.3/4 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.3 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 และ ป.3/3 ห้องพักรรมการ ป.3/4 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.3 ชั้น ห้อง ป.3/1 ป3/2 และ ป3/3 ห้องพักกรรมการ ป.3/4 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงอาหาร 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงอาหาร 24 ก.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารจริยธรรม ชั้น 1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารจริยธรรม ชั้น 1 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารจริยธรรม ชั้น 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารเรือนแก้ว 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารเรือนแก้ว 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]