หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 63 35 57.38% 17 27.87% 5 8.2% 4 6.56% 61
2 โรงเรียนสันทรายหลวง 51 32 64% 8 16% 4 8% 6 12% 50
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 44 29 65.91% 10 22.73% 2 4.55% 3 6.82% 44
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 59 28 50.91% 14 25.45% 5 9.09% 8 14.55% 55
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 47 25 55.56% 12 26.67% 3 6.67% 5 11.11% 45
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 38 23 62.16% 8 21.62% 4 10.81% 2 5.41% 37
7 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 39 22 56.41% 11 28.21% 4 10.26% 2 5.13% 39
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 36 19 52.78% 11 30.56% 2 5.56% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 48 18 38.3% 16 34.04% 6 12.77% 7 14.89% 47
10 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 30 18 62.07% 4 13.79% 1 3.45% 6 20.69% 29
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 50 17 34.69% 17 34.69% 9 18.37% 6 12.24% 49
12 โรงเรียนบ้านริมใต้ 30 17 58.62% 5 17.24% 3 10.34% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 39 16 41.03% 15 38.46% 5 12.82% 3 7.69% 39
14 โรงเรียนบ้านแม่สา 39 16 43.24% 14 37.84% 3 8.11% 4 10.81% 37
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 34 15 45.45% 8 24.24% 6 18.18% 4 12.12% 33
16 โรงเรียนบ้านบวกเปา 27 14 56% 6 24% 5 20% 0 0% 25
17 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 32 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
18 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 28 11 44% 9 36% 3 12% 2 8% 25
19 โรงเรียนบ้านหนองหาร 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 35 10 28.57% 11 31.43% 8 22.86% 6 17.14% 35
21 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 34 10 30.3% 9 27.27% 5 15.15% 9 27.27% 33
22 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 24 10 43.48% 7 30.43% 3 13.04% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 18 10 55.56% 4 22.22% 1 5.56% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 15 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านป่าลาน 25 9 39.13% 6 26.09% 4 17.39% 4 17.39% 23
26 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 21 9 45% 6 30% 0 0% 5 25% 20
27 โรงเรียนบ้านหลักปัน 22 9 40.91% 4 18.18% 6 27.27% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 22 9 42.86% 4 19.05% 2 9.52% 6 28.57% 21
29 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 15 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 31 8 27.59% 9 31.03% 6 20.69% 6 20.69% 29
32 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 25 8 36.36% 9 40.91% 3 13.64% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 30 8 33.33% 7 29.17% 6 25% 3 12.5% 24
34 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 24 8 36.36% 6 27.27% 6 27.27% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบ้านหลวง 19 8 47.06% 5 29.41% 0 0% 4 23.53% 17
36 โรงเรียนบ้านศรีงาม 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 25 7 29.17% 10 41.67% 2 8.33% 5 20.83% 24
41 โรงเรียนวัดท่าข้าม 21 7 33.33% 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 21
42 โรงเรียนบ้านหนองปิด 30 7 28% 7 28% 4 16% 7 28% 25
43 โรงเรียนบ้านน้ำริน 17 7 41.18% 7 41.18% 1 5.88% 2 11.76% 17
44 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านผึ้ง 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 17 7 43.75% 2 12.5% 4 25% 3 18.75% 16
48 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 20 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 18
50 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 20 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
51 โรงเรียนบ้านสันปง 16 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
52 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 15 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
53 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
54 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 17 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 4 25% 16
55 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านสันศรี 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 19 5 27.78% 9 50% 1 5.56% 3 16.67% 18
58 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 29 5 19.23% 8 30.77% 9 34.62% 4 15.38% 26
59 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 18 5 27.78% 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 18
60 โรงเรียนบ้านต้นรุง 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
61 โรงเรียนบ้านสันกลาง 14 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านพระนอน 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนวัดสันคะยอม 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านศาลา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนพร้าวบูรพา 22 4 18.18% 10 45.45% 4 18.18% 4 18.18% 22
71 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 17 4 23.53% 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 16 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
73 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 11 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
74 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
75 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
77 โรงเรียนบ้านปลาดาว 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
78 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 14 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
79 โรงเรียนประดู่วิทยา 11 4 36.36% 1 9.09% 6 54.55% 0 0% 11
80 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านแม่แว 16 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
84 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
85 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 14 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
88 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 13 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
89 โรงเรียนบ้านแม่เลา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านกองแหะ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านปง 10 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนวัดปางเติม 14 2 20% 6 60% 0 0% 2 20% 10
99 โรงเรียนวัดแม่เลย 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
102 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
103 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนวัดทรายมูล 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านโปง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
112 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดหนองออน 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านห้วยบง 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนวัดแม่กะ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนช้างใน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนวัดอมลอง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนภูดินวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนท่ามะเกี๋ยง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
129 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียน รัปปาปอร์ต 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
132 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านแม่แมม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
136 โรงเรียนบ้านนากู่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]