สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 35 17 5 4 57
2 สันทรายหลวง 32 8 4 6 44
3 สันป่าสักวิทยา 29 10 2 3 41
4 วัดแม่แก้ดน้อย 28 14 5 8 47
5 บ้านแม่ปั๋ง 25 12 3 5 40
6 บ้านนาบุญโหล่งขอด 23 8 4 2 35
7 บ้านแม่โจ้ 22 11 4 2 37
8 ร่ำเปิงวิทยา 19 11 2 4 32
9 บ้านแจ่งกู่เรือง 18 16 6 7 40
10 ป่าจี้วังแดงวิทยา 18 4 1 6 23
11 สบเปิงวิทยา 17 17 9 6 43
12 บ้านริมใต้ 17 5 3 4 25
13 บ้านเจดีย์แม่ครัว 16 15 5 3 36
14 บ้านแม่สา 16 14 3 4 33
15 บ้านทุ่งโป่ง 15 8 6 4 29
16 บ้านบวกเปา 14 6 5 0 25
17 บ้านแม่โต๋ 12 10 6 3 28
18 บ้านแม่ไคร้ 11 9 3 2 23
19 บ้านหนองหาร 11 3 1 2 15
20 วัดงิ้วเฒ่า 10 11 8 6 29
21 สันมหาพนวิทยา 10 9 5 9 24
22 บ้านหนองปลามัน 10 7 3 3 20
23 วัดบ้านเหล่า 10 4 1 3 15
24 สวนองุ่นเชียงใหม่ 10 2 3 0 15
25 บ้านป่าลาน 9 6 4 4 19
26 บ้านแม่ตะมาน 9 6 0 5 15
27 บ้านหลักปัน 9 4 6 3 19
28 บ้านบ่อแก้ว 9 4 2 6 15
29 บ้านศรีบุญเรือง 9 2 3 0 14
30 บ้านแม่ขะปู 9 2 1 1 12
31 บ้านแม่ยางห้า 8 9 6 6 23
32 บ้านร่มหลวง 8 9 3 2 20
33 บ้านแม่เหียะ 8 7 6 3 21
34 ป่าแป๋วิทยา 8 6 6 2 20
35 บ้านหลวง 8 5 0 4 13
36 บ้านศรีงาม 8 3 1 1 12
37 ป่าบงห้วยฮ่าง 8 3 0 1 11
38 บ้านปางขุม 8 1 2 0 11
39 บ้านท่าเกวียน 8 0 1 0 9
40 บ้านแม่ปาคี 7 10 2 5 19
41 วัดท่าข้าม 7 9 4 1 20
42 บ้านหนองปิด 7 7 4 7 18
43 บ้านน้ำริน 7 7 1 2 15
44 ชุมชนวัดช่อแล 7 4 1 2 12
45 บ้านผึ้ง 7 3 2 3 12
46 บ้านปางไม้แดง 7 3 1 1 11
47 บ้านแม่ลานคำ 7 2 4 3 13
48 บ้านเมืองกื้ด 7 2 1 1 10
49 บ้านแม่ตะละ 6 7 3 2 16
50 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 6 7 2 4 15
51 บ้านสันปง 6 7 2 0 15
52 บ้านสันคะยอม 6 3 4 2 13
53 บ้านโป่งแยงใน 6 3 0 1 9
54 วัดยั้งเมิน 6 2 4 4 12
55 บ้านแม่ย่อย 6 2 1 1 9
56 บ้านสันศรี 6 2 0 0 8
57 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 5 9 1 3 15
58 บ้านต้นผึ้ง 5 8 9 4 22
59 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 7 3 3 15
60 บ้านต้นรุง 5 5 1 3 11
61 บ้านสันกลาง 5 4 3 1 12
62 บ้านพระนอน 5 4 1 0 10
63 บ้านสันพระเนตร 5 4 0 2 9
64 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 5 4 0 0 9
65 บ้านป่าติ้ว 5 3 4 1 12
66 บ้านศาลา 5 2 1 0 8
67 วัดสันคะยอม 5 2 1 0 8
68 บ้านโป่ง 5 1 1 1 7
69 วัดทุ่งหลวง 5 1 0 1 6
70 พร้าวบูรพา 4 10 4 4 18
71 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 4 7 4 2 15
72 บ้านสะลวงนอก 4 5 4 3 13
73 บ้านป่าไหน่ 4 5 0 1 9
74 บ้านป่าตุ้ม 4 3 1 3 8
75 บ้านห้วยเกี๋ยง 4 3 1 1 8
76 บ้านบวกหมื้อ 4 3 0 2 7
77 บ้านปลาดาว 4 2 3 3 9
78 วัดปางมะกล้วย 4 2 2 5 8
79 ประดู่วิทยา 4 1 6 0 11
80 บ้านป่าก้าง 4 1 0 0 5
81 บ้านปางห้วยตาด 4 0 1 1 5
82 วัดสันทรายมูล 4 0 0 0 4
83 บ้านแม่แว 3 7 4 1 14
84 วัดบ้านป้อก 3 6 0 0 9
85 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 3 5 3 3 11
86 บ้านกาดฮาว 3 4 1 2 8
87 บ้านขุนแจ๋ 3 3 3 0 9
88 สหกรณ์ดำริ 3 3 2 3 8
89 บ้านแม่เลา 3 2 1 2 6
90 บ้านกองแหะ 3 2 1 0 6
91 บ้านแม่แฝก 3 2 0 1 5
92 ชุมชนบ้านโป่ง 3 2 0 0 5
93 บ้านปง 3 1 3 1 7
94 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3 1 1 0 5
95 บ้านดอนแก้ว 3 1 1 0 5
96 บ้านป่าเหมือด 3 1 0 0 4
97 บ้านแม่แสะ 3 0 0 1 3
98 วัดปางเติม 2 6 0 2 8
99 วัดแม่เลย 2 4 0 0 6
100 บ้านเป้าวิทยาคาร 2 3 3 0 8
101 บ้านหัวฝาย 2 3 2 0 7
102 เชียงใหม่มัธยม 2 2 3 2 7
103 บ้านป่าบง 2 2 1 2 5
104 วัดทรายมูล 2 2 1 1 5
105 บ้านโปง 2 2 0 1 4
106 สันป่าตึงวิทยาคาร 2 2 0 0 4
107 บ้านหนองมะจับ 2 2 0 0 4
108 ชุมชนบ้านแม่สาบ 2 1 0 1 3
109 บ้านเมืองขอน 2 1 0 1 3
110 หนองหล่มวิทยาคาร 2 1 0 0 3
111 บ้านปางไฮ 2 0 1 2 3
112 บ้านป่าฮิ้น 2 0 1 0 3
113 วัดหนองออน 1 3 1 1 5
114 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1 3 1 1 5
115 วัดห้วยไร่ 1 3 0 1 4
116 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 3 0 0 4
117 บ้านห้วยบง 1 2 4 1 7
118 วัดแม่กะ 1 2 1 1 4
119 บ้านปางกว้าง 1 1 2 0 4
120 วัดนาเม็ง 1 1 0 1 2
121 บ้านห้วยน้ำจาง 1 1 0 1 2
122 ช้างใน 1 1 0 1 2
123 วัดอมลอง 1 0 2 1 3
124 บ้านกิ่วเสือ 1 0 1 1 2
125 ภูดินวิทยา 1 0 1 0 2
126 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 0 0 1
127 ประชาสามัคคีวิทยา 0 4 1 1 5
128 ท่ามะเกี๋ยง 0 2 1 2 3
129 บ้านบวกจั่น 0 2 0 0 2
130 มูลนิธิมหาราช 5 0 2 0 0 2
131 รัปปาปอร์ต 0 1 2 2 3
132 บ้านทับเดื่อ 0 1 1 0 2
133 บ้านแม่แมม 0 1 0 0 1
134 บ้านผาหมอน 0 1 0 0 1
135 ชุมชนบ้านดง 0 0 2 3 2
136 บ้านนากู่ 0 0 0 2 0
137 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 1 0
138 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 1 0
รวม 871 579 277 265 1,992