สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 29 16 5 4 50
2 สันทรายหลวง 27 8 4 6 39
3 บ้านแม่ปั๋ง 23 12 3 5 38
4 ร่ำเปิงวิทยา 19 11 2 4 32
5 บ้านนาบุญโหล่งขอด 18 6 4 2 28
6 บ้านแจ่งกู่เรือง 17 16 6 7 39
7 บ้านแม่โจ้ 17 11 4 2 32
8 บ้านแม่สา 16 14 3 4 33
9 วัดแม่แก้ดน้อย 16 10 5 6 31
10 สันป่าสักวิทยา 16 10 2 3 28
11 สบเปิงวิทยา 15 16 9 6 40
12 บ้านบวกเปา 14 6 5 0 25
13 บ้านเจดีย์แม่ครัว 13 14 5 2 32
14 บ้านทุ่งโป่ง 13 7 6 4 26
15 บ้านริมใต้ 12 5 3 4 20
16 บ้านแม่ไคร้ 11 9 3 1 23
17 บ้านแม่โต๋ 11 8 5 3 24
18 ป่าจี้วังแดงวิทยา 11 2 1 5 14
19 วัดงิ้วเฒ่า 10 11 8 6 29
20 วัดบ้านเหล่า 10 4 1 3 15
21 สวนองุ่นเชียงใหม่ 10 2 3 0 15
22 บ้านแม่ยางห้า 8 9 6 6 23
23 บ้านแม่เหียะ 8 7 6 3 21
24 ป่าแป๋วิทยา 8 6 6 2 20
25 บ้านป่าลาน 8 6 4 4 18
26 บ้านบ่อแก้ว 8 4 2 6 14
27 บ้านแม่ขะปู 8 2 1 1 11
28 บ้านแม่ปาคี 7 10 2 5 19
29 บ้านร่มหลวง 7 9 3 2 19
30 สันมหาพนวิทยา 7 8 4 9 19
31 บ้านหนองปิด 7 7 4 7 18
32 บ้านหนองปลามัน 7 7 3 3 17
33 บ้านน้ำริน 7 7 1 2 15
34 บ้านแม่ตะมาน 7 6 0 5 13
35 ชุมชนวัดช่อแล 7 4 1 2 12
36 บ้านผึ้ง 7 3 2 3 12
37 บ้านแม่ลานคำ 7 2 4 3 13
38 บ้านเมืองกื้ด 7 2 1 1 10
39 บ้านท่าเกวียน 7 0 1 0 8
40 บ้านแม่ตะละ 6 7 3 2 16
41 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 6 7 2 4 15
42 บ้านสันปง 6 7 2 0 15
43 บ้านสันคะยอม 6 3 4 2 13
44 บ้านปางไม้แดง 6 3 1 1 10
45 บ้านศรีงาม 6 3 1 1 10
46 บ้านโป่งแยงใน 6 3 0 1 9
47 วัดยั้งเมิน 6 2 4 4 12
48 บ้านศรีบุญเรือง 6 2 3 0 11
49 บ้านแม่ย่อย 6 2 1 1 9
50 ป่าบงห้วยฮ่าง 6 2 0 0 8
51 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 5 9 1 3 15
52 บ้านต้นผึ้ง 5 8 9 4 22
53 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 7 3 3 15
54 วัดท่าข้าม 5 7 3 1 15
55 บ้านสันกลาง 5 4 3 1 12
56 บ้านต้นรุง 5 4 1 3 10
57 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 5 4 0 0 9
58 บ้านป่าติ้ว 5 3 4 1 12
59 บ้านหนองหาร 5 2 1 2 8
60 บ้านศาลา 5 2 1 0 8
61 วัดสันคะยอม 5 2 1 0 8
62 บ้านปางขุม 5 1 2 0 8
63 บ้านโป่ง 5 1 1 1 7
64 วัดทุ่งหลวง 5 1 0 1 6
65 พร้าวบูรพา 4 8 4 4 16
66 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 4 7 4 2 15
67 บ้านสะลวงนอก 4 5 4 3 13
68 บ้านพระนอน 4 4 1 0 9
69 บ้านหลวง 4 4 0 4 8
70 บ้านสันพระเนตร 4 4 0 2 8
71 บ้านบวกหมื้อ 4 3 0 2 7
72 บ้านปลาดาว 4 2 3 3 9
73 ประดู่วิทยา 4 1 6 0 11
74 วัดปางมะกล้วย 4 1 2 5 7
75 บ้านปางห้วยตาด 4 0 1 1 5
76 วัดสันทรายมูล 4 0 0 0 4
77 บ้านแม่แว 3 7 4 1 14
78 วัดบ้านป้อก 3 6 0 0 9
79 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 3 5 3 3 11
80 บ้านหลักปัน 3 4 6 3 13
81 บ้านป่าไหน่ 3 4 0 1 7
82 สหกรณ์ดำริ 3 3 2 3 8
83 บ้านป่าตุ้ม 3 3 1 3 7
84 บ้านแม่เลา 3 2 1 2 6
85 ชุมชนบ้านโป่ง 3 2 0 0 5
86 บ้านปง 3 1 3 1 7
87 บ้านดอนแก้ว 3 1 1 0 5
88 บ้านป่าก้าง 3 1 0 0 4
89 บ้านป่าเหมือด 3 1 0 0 4
90 บ้านแม่แสะ 3 0 0 1 3
91 วัดปางเติม 2 6 0 2 8
92 วัดแม่เลย 2 4 0 0 6
93 บ้านเป้าวิทยาคาร 2 3 3 0 8
94 บ้านขุนแจ๋ 2 3 3 0 8
95 บ้านหัวฝาย 2 3 2 0 7
96 บ้านกาดฮาว 2 3 1 2 6
97 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 3 1 1 6
98 เชียงใหม่มัธยม 2 2 3 2 7
99 บ้านป่าบง 2 2 1 2 5
100 วัดทรายมูล 2 2 1 1 5
101 บ้านกองแหะ 2 2 1 0 5
102 บ้านแม่แฝก 2 2 0 1 4
103 บ้านโปง 2 2 0 1 4
104 บ้านสันศรี 2 2 0 0 4
105 สันป่าตึงวิทยาคาร 2 2 0 0 4
106 บ้านหนองมะจับ 2 2 0 0 4
107 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2 1 1 0 4
108 ชุมชนบ้านแม่สาบ 2 1 0 1 3
109 บ้านเมืองขอน 2 1 0 1 3
110 บ้านปางไฮ 2 0 1 2 3
111 บ้านป่าฮิ้น 2 0 1 0 3
112 วัดหนองออน 1 3 1 1 5
113 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1 3 1 1 5
114 วัดห้วยไร่ 1 3 0 1 4
115 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 3 0 0 4
116 บ้านห้วยบง 1 2 4 1 7
117 วัดแม่กะ 1 2 1 1 4
118 บ้านปางกว้าง 1 1 2 0 4
119 วัดนาเม็ง 1 1 0 1 2
120 บ้านห้วยน้ำจาง 1 1 0 1 2
121 ช้างใน 1 1 0 1 2
122 หนองหล่มวิทยาคาร 1 1 0 0 2
123 วัดอมลอง 1 0 2 1 3
124 บ้านกิ่วเสือ 1 0 1 1 2
125 ภูดินวิทยา 1 0 1 0 2
126 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 0 0 1
127 ประชาสามัคคีวิทยา 0 4 1 1 5
128 ท่ามะเกี๋ยง 0 2 1 2 3
129 บ้านบวกจั่น 0 2 0 0 2
130 มูลนิธิมหาราช 5 0 2 0 0 2
131 รัปปาปอร์ต 0 1 2 2 3
132 บ้านทับเดื่อ 0 1 1 0 2
133 บ้านแม่แมม 0 1 0 0 1
134 บ้านผาหมอน 0 1 0 0 1
135 ชุมชนบ้านดง 0 0 2 3 2
136 บ้านนากู่ 0 0 0 2 0
137 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 1 0
138 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 1 0
รวม 743 553 274 259 1,829