สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 17 6 5 28 32 8 4 6 44
2 บ้านนาบุญโหล่งขอด 16 2 4 22 23 8 4 2 35
3 สันป่าสักวิทยา 11 8 6 25 29 10 2 3 41
4 บ้านริมใต้ 9 4 4 17 17 5 3 4 25
5 บ้านแม่โจ้ 9 2 4 15 22 11 4 2 37
6 บ้านหนองไคร้ 8 9 8 25 35 17 5 4 57
7 บ้านบวกเปา 8 2 3 13 14 6 5 0 25
8 บ้านหนองหาร 7 2 2 11 11 3 1 2 15
9 วัดแม่แก้ดน้อย 6 9 9 24 28 14 5 8 47
10 บ้านแม่สา 6 6 1 13 16 14 3 4 33
11 บ้านแม่โต๋ 5 5 4 14 12 10 6 3 28
12 บ้านหลักปัน 5 2 1 8 9 4 6 3 19
13 บ้านหนองปิด 5 1 3 9 7 7 4 7 18
14 บ้านแม่ปั๋ง 4 5 7 16 25 12 3 5 40
15 บ้านแจ่งกู่เรือง 4 5 4 13 18 16 6 7 40
16 สวนองุ่นเชียงใหม่ 4 4 0 8 10 2 3 0 15
17 วัดงิ้วเฒ่า 4 3 1 8 10 11 8 6 29
18 บ้านหลวง 4 3 1 8 8 5 0 4 13
19 บ้านศรีบุญเรือง 4 2 1 7 9 2 3 0 14
20 วัดท่าข้าม 4 1 2 7 7 9 4 1 20
21 ร่ำเปิงวิทยา 3 4 6 13 19 11 2 4 32
22 บ้านแม่ไคร้ 3 4 2 9 11 9 3 2 23
23 บ้านแม่ตะมาน 3 3 1 7 9 6 0 5 15
24 บ้านปางขุม 3 3 0 6 8 1 2 0 11
25 สบเปิงวิทยา 3 2 4 9 17 17 9 6 43
26 สันมหาพนวิทยา 3 2 3 8 10 9 5 9 24
27 บ้านบ่อแก้ว 3 2 1 6 9 4 2 6 15
28 บ้านแม่ยางห้า 3 2 0 5 8 9 6 6 23
29 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 3 1 2 6 6 7 2 4 15
30 บ้านศาลา 3 1 0 4 5 2 1 0 8
31 บ้านสันศรี 3 0 2 5 6 2 0 0 8
32 บ้านหนองปลามัน 2 2 3 7 10 7 3 3 20
33 บ้านเมืองกื้ด 2 2 2 6 7 2 1 1 10
34 ชุมชนวัดช่อแล 2 2 1 5 7 4 1 2 12
35 บ้านท่าเกวียน 2 2 0 4 8 0 1 0 9
36 บ้านสะลวงนอก 2 1 3 6 4 5 4 3 13
37 บ้านพระนอน 2 1 1 4 5 4 1 0 10
38 บ้านป่าก้าง 2 1 0 3 4 1 0 0 5
39 บ้านสันกลาง 2 0 3 5 5 4 3 1 12
40 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 0 0 2 5 9 1 3 15
41 บ้านบวกหมื้อ 2 0 0 2 4 3 0 2 7
42 วัดสันทรายมูล 2 0 0 2 4 0 0 0 4
43 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 9 1 11 18 4 1 6 23
44 บ้านร่มหลวง 1 4 3 8 8 9 3 2 20
45 บ้านป่าลาน 1 3 4 8 9 6 4 4 19
46 บ้านป่าติ้ว 1 3 2 6 5 3 4 1 12
47 วัดบ้านเหล่า 1 3 1 5 10 4 1 3 15
48 บ้านศรีงาม 1 2 2 5 8 3 1 1 12
49 บ้านแม่ย่อย 1 2 2 5 6 2 1 1 9
50 บ้านแม่ขะปู 1 2 1 4 9 2 1 1 12
51 บ้านสันปง 1 2 1 4 6 7 2 0 15
52 บ้านป่าตุ้ม 1 2 1 4 4 3 1 3 8
53 บ้านปลาดาว 1 2 1 4 4 2 3 3 9
54 วัดยั้งเมิน 1 2 0 3 6 2 4 4 12
55 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 2 0 3 5 4 0 0 9
56 วัดทุ่งหลวง 1 2 0 3 5 1 0 1 6
57 วัดสันคะยอม 1 1 1 3 5 2 1 0 8
58 บ้านแม่แว 1 1 1 3 3 7 4 1 14
59 บ้านหัวฝาย 1 1 1 3 2 3 2 0 7
60 บ้านแม่แฝก 1 1 0 2 3 2 0 1 5
61 เชียงใหม่มัธยม 1 1 0 2 2 2 3 2 7
62 วัดทรายมูล 1 1 0 2 2 2 1 1 5
63 บ้านโป่ง 1 0 3 4 5 1 1 1 7
64 ป่าบงห้วยฮ่าง 1 0 2 3 8 3 0 1 11
65 บ้านสันคะยอม 1 0 2 3 6 3 4 2 13
66 วัดปางมะกล้วย 1 0 2 3 4 2 2 5 8
67 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 0 2 3 3 1 1 0 5
68 บ้านแม่ตะละ 1 0 1 2 6 7 3 2 16
69 บ้านป่าไหน่ 1 0 1 2 4 5 0 1 9
70 บ้านกองแหะ 1 0 1 2 3 2 1 0 6
71 วัดแม่เลย 1 0 1 2 2 4 0 0 6
72 วัดหนองออน 1 0 1 2 1 3 1 1 5
73 วัดห้วยไร่ 1 0 1 2 1 3 0 1 4
74 บ้านป่าบง 1 0 0 1 2 2 1 2 5
75 บ้านโปง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
76 บ้านแม่เหียะ 0 4 1 5 8 7 6 3 21
77 บ้านแม่ลานคำ 0 3 4 7 7 2 4 3 13
78 บ้านโป่งแยงใน 0 3 1 4 6 3 0 1 9
79 บ้านเจดีย์แม่ครัว 0 2 8 10 16 15 5 3 36
80 บ้านปางไม้แดง 0 2 3 5 7 3 1 1 11
81 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 2 4 15 8 6 4 29
82 บ้านแม่ปาคี 0 2 2 4 7 10 2 5 19
83 บ้านต้นรุง 0 2 2 4 5 5 1 3 11
84 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 2 2 4 4 3 1 1 8
85 ป่าแป๋วิทยา 0 2 1 3 8 6 6 2 20
86 บ้านผึ้ง 0 2 1 3 7 3 2 3 12
87 บ้านสันพระเนตร 0 2 0 2 5 4 0 2 9
88 บ้านปางห้วยตาด 0 2 0 2 4 0 1 1 5
89 บ้านป่าเหมือด 0 2 0 2 3 1 0 0 4
90 บ้านป่าฮิ้น 0 2 0 2 2 0 1 0 3
91 พร้าวบูรพา 0 1 3 4 4 10 4 4 18
92 บ้านต้นผึ้ง 0 1 2 3 5 8 9 4 22
93 บ้านกาดฮาว 0 1 1 2 3 4 1 2 8
94 บ้านขุนแจ๋ 0 1 1 2 3 3 3 0 9
95 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 1 1 2 2 3 3 0 8
96 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 0 1 0 1 4 7 4 2 15
97 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 5 3 3 11
98 บ้านแม่เลา 0 1 0 1 3 2 1 2 6
99 ชุมชนบ้านโป่ง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
100 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 1 0 1 1 3 1 1 5
101 บ้านปางกว้าง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
102 ภูดินวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 6 6 5 7 3 3 15
105 สหกรณ์ดำริ 0 0 3 3 3 3 2 3 8
106 บ้านห้วยบง 0 0 2 2 1 2 4 1 7
107 บ้านน้ำริน 0 0 1 1 7 7 1 2 15
108 ประดู่วิทยา 0 0 1 1 4 1 6 0 11
109 บ้านแม่แสะ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
110 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 1 1 2 2 0 0 4
111 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
112 วัดแม่กะ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
113 วัดนาเม็ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
114 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0 3 6 0 0 9
115 บ้านปง 0 0 0 0 3 1 3 1 7
116 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 3 1 1 0 5
117 วัดปางเติม 0 0 0 0 2 6 0 2 8
118 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
121 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
123 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
124 ช้างใน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
125 วัดอมลอง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
126 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
127 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 4 1 1 5
128 ท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
129 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 0 1 2 2 3
132 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
136 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
137 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 228 209 196 633 871 579 277 265 1,727