สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาบุญโหล่งขอด 15 1 2 18 18 6 4 2 28
2 สันทรายหลวง 13 5 5 23 27 8 4 6 39
3 บ้านหนองไคร้ 8 7 8 23 29 16 5 4 50
4 บ้านบวกเปา 8 2 3 13 14 6 5 0 25
5 สันป่าสักวิทยา 7 5 1 13 16 10 2 3 28
6 บ้านแม่สา 6 6 1 13 16 14 3 4 33
7 บ้านริมใต้ 6 3 4 13 12 5 3 4 20
8 บ้านแม่โจ้ 5 1 4 10 17 11 4 2 32
9 บ้านหนองปิด 5 1 3 9 7 7 4 7 18
10 บ้านแม่ปั๋ง 4 5 6 15 23 12 3 5 38
11 บ้านแจ่งกู่เรือง 4 4 4 12 17 16 6 7 39
12 บ้านแม่โต๋ 4 4 4 12 11 8 5 3 24
13 สวนองุ่นเชียงใหม่ 4 4 0 8 10 2 3 0 15
14 วัดงิ้วเฒ่า 4 3 1 8 10 11 8 6 29
15 ร่ำเปิงวิทยา 3 4 6 13 19 11 2 4 32
16 บ้านแม่ไคร้ 3 4 2 9 11 9 3 1 23
17 บ้านแม่ยางห้า 3 2 0 5 8 9 6 6 23
18 สบเปิงวิทยา 3 1 3 7 15 16 9 6 40
19 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 3 1 2 6 6 7 2 4 15
20 บ้านแม่ตะมาน 3 1 1 5 7 6 0 5 13
21 บ้านหนองหาร 3 1 1 5 5 2 1 2 8
22 บ้านศาลา 3 1 0 4 5 2 1 0 8
23 บ้านปางขุม 2 3 0 5 5 1 2 0 8
24 บ้านเมืองกื้ด 2 2 2 6 7 2 1 1 10
25 บ้านบ่อแก้ว 2 2 1 5 8 4 2 6 14
26 ชุมชนวัดช่อแล 2 2 1 5 7 4 1 2 12
27 บ้านสะลวงนอก 2 1 3 6 4 5 4 3 13
28 วัดท่าข้าม 2 1 2 5 5 7 3 1 15
29 สันมหาพนวิทยา 2 1 1 4 7 8 4 9 19
30 บ้านพระนอน 2 1 1 4 4 4 1 0 9
31 บ้านท่าเกวียน 2 1 0 3 7 0 1 0 8
32 บ้านสันกลาง 2 0 3 5 5 4 3 1 12
33 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 0 0 2 5 9 1 3 15
34 บ้านบวกหมื้อ 2 0 0 2 4 3 0 2 7
35 วัดสันทรายมูล 2 0 0 2 4 0 0 0 4
36 บ้านร่มหลวง 1 4 3 8 7 9 3 2 19
37 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 4 1 6 11 2 1 5 14
38 วัดแม่แก้ดน้อย 1 3 8 12 16 10 5 6 31
39 บ้านป่าติ้ว 1 3 2 6 5 3 4 1 12
40 วัดบ้านเหล่า 1 3 1 5 10 4 1 3 15
41 บ้านป่าลาน 1 2 4 7 8 6 4 4 18
42 บ้านแม่ย่อย 1 2 2 5 6 2 1 1 9
43 บ้านแม่ขะปู 1 2 1 4 8 2 1 1 11
44 บ้านหนองปลามัน 1 2 1 4 7 7 3 3 17
45 บ้านสันปง 1 2 1 4 6 7 2 0 15
46 บ้านศรีบุญเรือง 1 2 1 4 6 2 3 0 11
47 บ้านปลาดาว 1 2 1 4 4 2 3 3 9
48 วัดยั้งเมิน 1 2 0 3 6 2 4 4 12
49 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 2 0 3 5 4 0 0 9
50 วัดทุ่งหลวง 1 2 0 3 5 1 0 1 6
51 วัดสันคะยอม 1 1 1 3 5 2 1 0 8
52 บ้านแม่แว 1 1 1 3 3 7 4 1 14
53 บ้านหลักปัน 1 1 1 3 3 4 6 3 13
54 บ้านป่าตุ้ม 1 1 1 3 3 3 1 3 7
55 บ้านหัวฝาย 1 1 1 3 2 3 2 0 7
56 บ้านป่าก้าง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 เชียงใหม่มัธยม 1 1 0 2 2 2 3 2 7
58 วัดทรายมูล 1 1 0 2 2 2 1 1 5
59 บ้านโป่ง 1 0 3 4 5 1 1 1 7
60 บ้านสันคะยอม 1 0 2 3 6 3 4 2 13
61 วัดปางมะกล้วย 1 0 2 3 4 1 2 5 7
62 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 0 2 3 2 1 1 0 4
63 บ้านแม่ตะละ 1 0 1 2 6 7 3 2 16
64 วัดแม่เลย 1 0 1 2 2 4 0 0 6
65 บ้านสันศรี 1 0 1 2 2 2 0 0 4
66 วัดหนองออน 1 0 1 2 1 3 1 1 5
67 วัดห้วยไร่ 1 0 1 2 1 3 0 1 4
68 บ้านป่าบง 1 0 0 1 2 2 1 2 5
69 บ้านกองแหะ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
70 บ้านแม่แฝก 1 0 0 1 2 2 0 1 4
71 บ้านโปง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
72 บ้านแม่เหียะ 0 4 1 5 8 7 6 3 21
73 บ้านแม่ลานคำ 0 3 4 7 7 2 4 3 13
74 บ้านโป่งแยงใน 0 3 1 4 6 3 0 1 9
75 บ้านแม่ปาคี 0 2 2 4 7 10 2 5 19
76 บ้านปางไม้แดง 0 2 2 4 6 3 1 1 10
77 บ้านต้นรุง 0 2 2 4 5 4 1 3 10
78 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 1 3 13 7 6 4 26
79 ป่าแป๋วิทยา 0 2 1 3 8 6 6 2 20
80 บ้านผึ้ง 0 2 1 3 7 3 2 3 12
81 บ้านศรีงาม 0 2 1 3 6 3 1 1 10
82 บ้านหลวง 0 2 1 3 4 4 0 4 8
83 บ้านสันพระเนตร 0 2 0 2 4 4 0 2 8
84 บ้านปางห้วยตาด 0 2 0 2 4 0 1 1 5
85 บ้านป่าเหมือด 0 2 0 2 3 1 0 0 4
86 บ้านป่าฮิ้น 0 2 0 2 2 0 1 0 3
87 บ้านเจดีย์แม่ครัว 0 1 6 7 13 14 5 2 32
88 พร้าวบูรพา 0 1 3 4 4 8 4 4 16
89 บ้านต้นผึ้ง 0 1 2 3 5 8 9 4 22
90 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 1 1 2 2 3 3 0 8
91 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 0 1 0 1 4 7 4 2 15
92 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 5 3 3 11
93 บ้านแม่เลา 0 1 0 1 3 2 1 2 6
94 ชุมชนบ้านโป่ง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
95 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 1 0 1 1 3 1 1 5
96 บ้านปางกว้าง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
97 ภูดินวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
98 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 6 6 5 7 3 3 15
100 สหกรณ์ดำริ 0 0 3 3 3 3 2 3 8
101 ป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 2 2 6 2 0 0 8
102 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 0 2 2 2 3 1 1 6
103 บ้านห้วยบง 0 0 2 2 1 2 4 1 7
104 บ้านน้ำริน 0 0 1 1 7 7 1 2 15
105 ประดู่วิทยา 0 0 1 1 4 1 6 0 11
106 บ้านป่าไหน่ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
107 บ้านแม่แสะ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
108 บ้านขุนแจ๋ 0 0 1 1 2 3 3 0 8
109 บ้านกาดฮาว 0 0 1 1 2 3 1 2 6
110 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 1 1 2 2 0 0 4
111 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
112 วัดแม่กะ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
113 วัดนาเม็ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
114 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0 3 6 0 0 9
115 บ้านปง 0 0 0 0 3 1 3 1 7
116 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 3 1 1 0 5
117 วัดปางเติม 0 0 0 0 2 6 0 2 8
118 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
121 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
122 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
123 ช้างใน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
124 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 วัดอมลอง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
126 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
127 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 4 1 1 5
128 ท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
129 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 0 1 2 2 3
132 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
136 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
137 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 179 171 174 524 743 553 274 259 1,570