หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 57 31 58.49% 9 16.98% 7 13.21% 6 11.32% 53
2 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 63 26 44.83% 18 31.03% 11 18.97% 3 5.17% 58
3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 68 26 41.27% 15 23.81% 11 17.46% 11 17.46% 63
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 53 26 49.06% 15 28.3% 8 15.09% 4 7.55% 53
5 โรงเรียนวัดนันทาราม 42 23 56.1% 6 14.63% 4 9.76% 8 19.51% 41
6 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 51 22 43.14% 14 27.45% 8 15.69% 7 13.73% 51
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 45 22 50% 12 27.27% 6 13.64% 4 9.09% 44
8 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 46 22 52.38% 6 14.29% 5 11.9% 9 21.43% 42
9 โรงเรียนรังษีวิทยา 52 20 38.46% 18 34.62% 7 13.46% 7 13.46% 52
10 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 35 20 58.82% 9 26.47% 2 5.88% 3 8.82% 34
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 50 19 46.34% 11 26.83% 8 19.51% 3 7.32% 41
12 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 44 19 47.5% 10 25% 5 12.5% 6 15% 40
13 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 28 19 76% 2 8% 2 8% 2 8% 25
14 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 28 18 64.29% 6 21.43% 2 7.14% 2 7.14% 28
15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 39 18 48.65% 4 10.81% 5 13.51% 10 27.03% 37
16 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 31 18 58.06% 4 12.9% 4 12.9% 5 16.13% 31
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 49 17 38.64% 10 22.73% 5 11.36% 12 27.27% 44
18 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 29 17 60.71% 5 17.86% 4 14.29% 2 7.14% 28
19 โรงเรียนบ้านแม่สาว 27 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 23 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านปางปอย 29 15 51.72% 7 24.14% 5 17.24% 2 6.9% 29
22 โรงเรียนบ้านแม่นะ 32 14 48.28% 4 13.79% 6 20.69% 5 17.24% 29
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 45 13 30.23% 20 46.51% 3 6.98% 7 16.28% 43
24 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 43 13 33.33% 10 25.64% 10 25.64% 6 15.38% 39
25 โรงเรียนบ้านต้นโชค 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
26 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 19 13 68.42% 3 15.79% 3 15.79% 0 0% 19
27 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 52 12 24% 14 28% 13 26% 11 22% 50
28 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 37 12 33.33% 10 27.78% 7 19.44% 7 19.44% 36
29 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 22 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนบ้านโป่งนก 24 12 54.55% 3 13.64% 3 13.64% 4 18.18% 22
31 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 24 12 54.55% 2 9.09% 3 13.64% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 19 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 23 11 55% 2 10% 5 25% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 24 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
36 โรงเรียนบ้านดง 17 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนบ้านแม่คะ 21 10 47.62% 4 19.05% 5 23.81% 2 9.52% 21
38 โรงเรียนบ้านจอง 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองยาว 17 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านกองลม 20 9 45% 7 35% 4 20% 0 0% 20
41 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 29 9 33.33% 7 25.93% 3 11.11% 8 29.63% 27
42 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 26 9 37.5% 6 25% 5 20.83% 4 16.67% 24
43 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 26 8 30.77% 8 30.77% 5 19.23% 5 19.23% 26
44 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 25 8 33.33% 8 33.33% 4 16.67% 4 16.67% 24
45 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 35 8 33.33% 6 25% 8 33.33% 2 8.33% 24
46 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 22 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 22
47 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 17 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนเอื้อวิทยา 24 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
49 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 28 7 28% 7 28% 7 28% 4 16% 25
50 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 23 7 30.43% 6 26.09% 7 30.43% 3 13.04% 23
51 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 22 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
52 โรงเรียนบ้านป่าแดง 20 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 4 22.22% 18
53 โรงเรียนบ้านนาหวาย 16 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
54 โรงเรียนบ้านปางสัก 29 7 29.17% 4 16.67% 5 20.83% 8 33.33% 24
55 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านลาน 17 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
58 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 33 6 22.22% 12 44.44% 3 11.11% 6 22.22% 27
61 โรงเรียนวัดป่าแดง 26 6 25% 10 41.67% 3 12.5% 5 20.83% 24
62 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 27 6 22.22% 9 33.33% 7 25.93% 5 18.52% 27
63 โรงเรียนบ้านอ่าย 25 6 27.27% 8 36.36% 5 22.73% 3 13.64% 22
64 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 18 6 33.33% 5 27.78% 2 11.11% 5 27.78% 18
65 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
67 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 25 5 21.74% 7 30.43% 4 17.39% 7 30.43% 23
68 โรงเรียนบ้านใหม่ 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
69 โรงเรียนบ้านดอนชัย 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
70 โรงเรียนศีลรวี 15 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
71 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 13 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
73 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 17 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
75 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 15 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
76 โรงเรียนนามน 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
78 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 12 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
84 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 20 3 16.67% 8 44.44% 7 38.89% 0 0% 18
85 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนสายอักษร 29 3 11.11% 4 14.81% 13 48.15% 7 25.93% 27
87 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
88 โรงเรียนบ้านโละ 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
90 โรงเรียนสันติวนา 15 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 14
91 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านปง 11 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 11
93 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
98 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
99 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 12 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านผาแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านปงตำ 12 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 3 27.27% 11
103 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 18 2 13.33% 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 15
105 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 12 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 12
106 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 17 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
107 โรงเรียนบ้านยาง 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
108 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
109 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านวังมะริว 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 16 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 13
113 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
114 โรงเรียนบ้านห้วยปู 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านสันปอธง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนวิรุณเทพ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านสินชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 24 1 4.76% 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 21
123 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 16 1 6.67% 9 60% 2 13.33% 3 20% 15
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว 14 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
125 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
126 โรงเรียนบ้านออน 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
128 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
130 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านสันทราย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนปราณีวิทยา 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหลวง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
141 โรงเรียนวัดจอมคีรี 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านสันม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนวัดอรัญวาสี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดบ้านท่า 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
146 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
147 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านดอน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
153 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนดอยสามหมื่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนอนุบาลประกายดาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดปางมะโอ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านสบคาบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียน ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
Email : slpcm3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]