สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 11 3 1 15 18 4 4 5 26
2 ไทยรัฐวิทยา 12 8 5 1 14 17 10 5 12 32
3 บ้านแม่สาว 7 3 1 11 17 4 1 1 22
4 บ้านเวียงฝาง 6 7 1 14 21 14 8 3 43
5 รังษีวิทยา 5 9 6 20 20 18 7 7 45
6 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 5 4 4 13 26 18 11 3 55
7 ชุมชนบ้านเมืองงาย 5 4 1 10 13 20 3 7 36
8 บ้านม่อนปิ่น 5 3 8 16 18 9 2 3 29
9 บ้านเวียงหวาย 5 3 2 10 13 3 3 0 19
10 ชุมชนบ้านคาย 5 2 4 11 19 11 8 3 38
11 บ้านทุ่งหลุก 5 1 4 10 15 4 1 1 20
12 บ้านปางเฟือง 5 1 0 6 8 8 5 5 21
13 บ้านเชียงดาว 4 9 10 23 29 9 7 6 45
14 บ้านม่วงชุม 4 5 3 12 22 6 5 9 33
15 บ้านใหม่หนองบัว 4 2 3 9 17 10 5 6 32
16 บ้านสันทรายคองน้อย 4 2 2 8 12 10 7 7 29
17 บ้านต้นส้าน 4 2 0 6 6 2 1 0 9
18 บ้านสันต้นหมื้อ 4 1 3 8 13 10 10 6 33
19 บ้านขอบด้ง 4 0 0 4 6 0 2 0 8
20 บ้านเปียงหลวง 3 7 7 17 21 14 8 7 43
21 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 3 7 5 15 22 12 6 4 40
22 บ้านต้นโชค 3 4 0 7 13 7 1 0 21
23 บ้านทุ่งข้าวพวง 3 3 7 13 26 15 11 11 52
24 บ้านแม่นะ 3 2 2 7 11 4 6 4 21
25 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 2 1 6 8 6 4 4 18
26 บ้านห้วยไคร้ 3 2 1 6 7 1 1 0 9
27 บ้านปางปอย 3 1 6 10 14 7 5 2 26
28 บ้านจอง 3 1 0 4 10 3 2 1 15
29 บ้านนาหวาย 3 1 0 4 7 5 1 3 13
30 บ้านหลวง (ฝาง) 3 0 4 7 8 8 4 4 20
31 วัดนันทาราม 2 7 2 11 18 6 4 8 28
32 บ้านเหมืองแร่ 2 3 3 8 14 2 2 2 18
33 บ้านแม่สูนน้อย 2 3 0 5 7 2 1 1 10
34 บ้านอรุโณทัย 2 2 3 7 17 5 4 2 26
35 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 2 2 2 6 10 3 2 3 15
36 บ้านหนองเขียว 2 2 2 6 8 5 2 3 15
37 บ้านดง 2 2 2 6 7 5 0 1 12
38 บ้านหนองยาว 2 2 1 5 10 3 2 0 15
39 บ้านสุขฤทัย 2 1 2 5 9 7 3 8 19
40 ศีลรวี 2 1 0 3 5 4 4 1 13
41 บ้านลาน 2 1 0 3 4 2 3 2 9
42 บ้านล้องอ้อ 2 0 2 4 4 1 2 2 7
43 บ้านแม่คะ 2 0 1 3 10 3 5 2 18
44 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 2 2 0 7
45 บ้านกองลม 1 5 1 7 9 7 4 0 20
46 บ้านท่ามะแกง 1 4 1 6 7 7 7 4 21
47 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 1 3 5 9 13 5 2 1 20
48 รัตนาเอื้อวิทยา 1 2 4 7 12 7 2 1 21
49 บ้านโป่งนก 1 1 2 4 11 3 3 4 17
50 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 1 1 1 3 4 1 1 1 6
51 สันติวนา 1 1 1 3 3 3 6 2 12
52 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 0 2 3 4 0 0 7
53 บ้านห้วยป่าซาง 1 1 0 2 3 3 0 1 6
54 บ้านแม่ขิ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
55 บ้านสันทราย 1 0 2 3 1 2 0 1 3
56 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 1 2 7 6 5 2 18
57 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 0 1 2 6 3 1 2 10
58 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1 0 1 2 5 7 4 7 16
59 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 0 1 2 4 1 0 3 5
60 บ้านแม่ใจ 1 0 1 2 3 1 2 1 6
61 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 1 0 1 2 1 12 5 3 18
62 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1 0 0 1 6 5 2 5 13
63 บ้านเวียงแหง 1 0 0 1 3 3 2 0 8
64 บ้านถ้ำตับเตา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
65 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
66 บ้านออน 1 0 0 1 1 3 2 1 6
67 วัดอรัญวาสี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านสันต้นดู่ 0 3 1 4 11 6 1 1 18
69 บ้านแม่ข่า 0 2 3 5 9 12 13 11 34
70 บ้านปางต้นเดื่อ 0 2 1 3 18 4 5 10 27
71 สายอักษร 0 2 1 3 3 4 13 7 20
72 บ้านห้วยคอกหมู 0 2 0 2 3 8 7 0 18
73 บ้านศรีดอนชัย 0 1 3 4 7 3 0 0 10
74 บ้านเมืองนะ 0 1 2 3 7 6 7 3 20
75 บ้านป่าแดง 0 1 2 3 7 6 1 4 14
76 บ้านสันป่าแดง 0 1 1 2 9 6 5 4 20
77 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 1 2 4 4 3 2 11
78 บ้านหัวฝาย 0 1 1 2 3 1 5 1 9
79 บ้านผาแดง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
80 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 1 1 2 2 3 5 6 10
81 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 0 1 4 1 1 1 6
82 บ้านใหม่ 0 1 0 1 3 5 3 1 11
83 บ้านปง 0 1 0 1 3 3 0 5 6
84 บ้านหัวนา 0 1 0 1 3 3 0 0 6
85 บ้านปางมะเยา 0 1 0 1 3 2 3 1 8
86 วัดห้วยน้ำเย็น 0 1 0 1 2 3 2 2 7
87 บ้านฮ่างต่ำ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
88 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 1 0 1 1 2 2 0 5
90 บ้านปางสัก 0 0 3 3 7 4 5 8 16
91 บ้านต้นผึ้ง 0 0 3 3 6 12 3 6 21
92 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 0 2 2 5 1 5 1 11
93 เอื้อวิทยา 0 0 1 1 7 8 4 4 19
94 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 0 1 1 7 2 3 5 12
95 บ้านเมืองคอง 0 0 1 1 6 9 7 5 22
96 บ้านหนองขี้นกยาง 0 0 1 1 5 3 2 1 10
97 บ้านป่าบง 0 0 1 1 4 4 1 0 9
98 นามน 0 0 1 1 4 3 2 2 9
99 บ้านป่าก๊อ 0 0 1 1 2 8 3 2 13
100 บ้านแม่กอนใน 0 0 1 1 2 3 2 1 7
101 บ้านสันปอธง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
102 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
103 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 1 1 1 9 2 3 12
104 บ้านแม่ป๋าม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
105 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2
106 บ้านห้วยงูกลาง 0 0 0 0 8 6 8 2 22
107 วัดป่าแดง 0 0 0 0 6 9 3 5 18
108 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 5 5 1 1 11
109 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 5 1 0 1 6
110 บ้านอ่าย 0 0 0 0 4 7 5 2 16
111 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 4 1 0 2 5
112 บ้านม่วงป๊อก 0 0 0 0 3 6 2 1 11
113 บ้านโละ 0 0 0 0 3 4 2 1 9
114 บ้านแม่อ้อใน 0 0 0 0 3 3 2 1 8
115 วัดศรีบุญเรือง 0 0 0 0 3 2 4 2 9
116 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 3 2 1 2 6
117 บ้านปงตำ 0 0 0 0 3 0 5 3 8
118 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 6 4 3 12
119 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 2 6 2 2 10
120 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 0 0 0 2 4 2 1 8
121 บ้านยาง 0 0 0 0 2 3 2 3 7
122 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 2 3 1 2 6
123 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
124 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 0 0 0 2 2 5 4 9
125 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
126 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 2 2 2 0 6
127 วิรุณเทพ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
128 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 2 0 3 0 5
129 บ้านสินชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 5 4 2 10
131 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 1 4 0 2 5
132 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
133 บ้านสันป่าข่า 0 0 0 0 1 2 4 1 7
134 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
135 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
137 ปราณีวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
138 เทศบาล1ไชยปราการ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
139 กมล-เรียม สุโกศล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านหลวง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
142 บ้านสันม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0 4 3 2 7
145 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
146 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
147 บ้านดอน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
148 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
149 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
150 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
152 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
153 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 อนุบาลประกายดาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
161 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองเต็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 170 169 523 952 670 448 364 2,070