หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต4
ณ รร.วัดเวฬุวัน ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน กันยายน 2556
(ระดับประถมฯ แข่งวันที่ 3 กันยายน 2556 ระดับ ม.ต้น แข่งขันวันที่ 4 กันยายน 2556)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแสนแคง 3 ก.ย. 2556 09.00-เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแสนแคง 3 ก.ย. 2556 09.00-เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแสนแคง 4 ก.ย. 2556 09.00-เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 3 ก.ย. 2556 09.00 -เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 4 ก.ย. 2556 09.00- เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ไม่มีการแข่งขัน 4 ก.ย. 2556
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ไม่มีแข่งขัน 4 ก.ย. 2556
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100ปี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ไม่มีการแข่งขัน 4 ก.ย. 2556
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 2 ห้อง วิทย์ มัธยมฯ 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุมาศ ชั้น 2 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุมาศ ชั้น 2 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุมาศ ชั้น 2 ห้อง ภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฎศิลป์ (ถัดจากอาคารเวฬุฉัตร) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฎศิลป์ (ถัดจากอาคารเวฬุฉัตร) 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]