หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 90 43 51.81% 17 20.48% 12 14.46% 11 13.25% 83
2 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 72 34 51.52% 15 22.73% 5 7.58% 12 18.18% 66
3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 48 29 60.42% 5 10.42% 9 18.75% 5 10.42% 48
4 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 52 24 46.15% 17 32.69% 8 15.38% 3 5.77% 52
5 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 42 20 52.63% 6 15.79% 5 13.16% 7 18.42% 38
6 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 36 18 51.43% 8 22.86% 1 2.86% 8 22.86% 35
7 โรงเรียนบ้านสามหลัง 38 17 44.74% 12 31.58% 4 10.53% 5 13.16% 38
8 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 38 16 44.44% 14 38.89% 2 5.56% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 37 16 44.44% 9 25% 3 8.33% 8 22.22% 36
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 25 15 62.5% 4 16.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
12 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 50 14 32.56% 11 25.58% 9 20.93% 9 20.93% 43
13 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 21 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนบ้านหัวริน 27 11 44% 6 24% 4 16% 4 16% 25
15 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 37 11 31.43% 5 14.29% 9 25.71% 10 28.57% 35
16 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 19 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 29 9 32.14% 9 32.14% 4 14.29% 6 21.43% 28
18 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 18 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 43 8 22.86% 12 34.29% 9 25.71% 6 17.14% 35
20 โรงเรียนบ้านปง 29 8 29.63% 8 29.63% 6 22.22% 5 18.52% 27
21 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 19 8 42.11% 6 31.58% 0 0% 5 26.32% 19
22 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 21 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 19
24 โรงเรียนบ้านดง 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนวชิราลัย 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 26 6 27.27% 7 31.82% 2 9.09% 7 31.82% 22
28 โรงเรียนบ้านกวน 23 6 26.09% 6 26.09% 4 17.39% 7 30.43% 23
29 โรงเรียนพัฒนาวิทย์ศึกษา 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดอุเม็ง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดจอมทอง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนวัดโรงวัว 26 5 19.23% 9 34.62% 8 30.77% 4 15.38% 26
34 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 17 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
35 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 19 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
36 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 15 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
37 โรงเรียนวัดเทพาราม 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านหนองตอง 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
39 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนวัดสามหลัง 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านฟ่อน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านตองกาย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดศรีล้อม 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
46 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 21 4 20% 6 30% 4 20% 6 30% 20
47 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 16 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 3 20% 15
48 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
49 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
52 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
54 โรงเรียนสันป่าตอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 16 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
56 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านป่าตาล 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
60 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดพญาชมภู 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนวัดช่างคำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนวัดคีรีเขต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดนันทาราม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 15 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 3 20% 15
67 โรงเรียนวัดประชาเกษม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดสองแคว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดหนองครอบ 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
72 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดกองทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดตำหนัก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนสืบนทีธรรม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านแสนตอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนวัดท้องฝาย 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 10 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนวัดท่ากาน 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
83 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
86 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนวัดดอนชื่น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านพันตน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนปัญญาเด่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 8 0 0% 6 75% 2 25% 0 0% 8
97 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 12 0 0% 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 12
98 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
99 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
100 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 11 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
101 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดขุนคง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านไร่ 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]