หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 119 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 37 59 51
2 099 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 7 14 11
3 001 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง 0 0 0
4 088 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 3 10 6
5 013 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 37 72 48
6 111 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร 0 0 0
7 047 โรงเรียนบ้านกวน 23 36 28
8 033 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 21 69 36
9 037 โรงเรียนบ้านดง 13 23 15
10 007 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 3 7 6
11 009 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 3 7 4
12 058 โรงเรียนบ้านตองกาย 7 13 10
13 034 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 54 27
14 067 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4 42 9
15 074 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 43 85 53
16 042 โรงเรียนบ้านท่าขุนคง 0 0 0
17 070 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 9 15 13
18 036 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 36 77 61
19 062 โรงเรียนบ้านปง 29 52 41
20 026 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 50 106 66
21 066 โรงเรียนบ้านป่าตาล 9 14 11
22 054 โรงเรียนบ้านพันตน 2 3 3
23 056 โรงเรียนบ้านฟ่อน 8 19 11
24 082 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 8 28 8
25 083 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 29 44 31
26 063 โรงเรียนบ้านวังศรี 0 0 0
27 027 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 12 22 13
28 050 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 9 24 10
29 055 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 72 139 82
30 065 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 21 42 32
31 017 โรงเรียนบ้านสามหลัง 38 66 45
32 043 โรงเรียนบ้านหนองตอง 13 27 15
33 069 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 11 7
34 021 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 15 20 17
35 076 โรงเรียนบ้านหัวริน 27 67 35
36 072 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 4 15 5
37 073 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 26 36 32
38 019 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 5 12 6
39 103 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 16 28 21
40 006 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 3 2
41 102 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 19 47 26
42 035 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 10 13 10
43 010 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 42 81 62
44 115 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 6 35 9
45 015 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 4 21 4
46 039 โรงเรียนบ้านแสนตอ 3 4 3
47 041 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 1 6 1
48 044 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 11 17 11
49 023 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 11 41 12
50 068 โรงเรียนบ้านไร่ 4 4 4
51 116 โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
52 075 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 5 18 9
53 002 โรงเรียนวัดกองทราย 3 7 5
54 090 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 38 84 49
55 040 โรงเรียนวัดขุนคง 1 3 1
56 060 โรงเรียนวัดคีรีเขต 4 25 7
57 064 โรงเรียนวัดจอมทอง 8 23 16
58 092 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 7 12 7
59 071 โรงเรียนวัดช่างคำ 5 7 7
60 085 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 9 23 9
61 011 โรงเรียนวัดดอนชื่น 3 9 6
62 028 โรงเรียนวัดตำหนัก 3 9 5
63 046 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 7 22 9
64 113 โรงเรียนวัดทุ่งหลุก 0 0 0
65 078 โรงเรียนวัดท่ากาน 8 12 10
66 014 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 19 73 43
67 104 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 7 16 11
68 112 โรงเรียนวัดท้องฝาย 5 14 7
69 018 โรงเรียนวัดนันทาราม 5 9 6
70 106 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 17 45 17
71 030 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 25 53 38
72 108 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 8 5
73 061 โรงเรียนวัดประชาเกษม 6 13 6
74 020 โรงเรียนวัดพญาชมภู 6 16 8
75 004 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 18 57 28
76 045 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 12 34 12
77 057 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 16 28 21
78 012 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 19 35 27
79 079 โรงเรียนวัดวังผาปูน 0 0 0
80 024 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 8 11 9
81 110 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 21 34 24
82 052 โรงเรียนวัดศรีล้อม 7 10 7
83 049 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 1 15 2
84 008 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 6 13 8
85 048 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 1 3 2
86 114 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
87 025 โรงเรียนวัดสองแคว 5 8 5
88 031 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 7 13 9
89 080 โรงเรียนวัดสามหลัง 11 24 17
90 059 โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร 0 0 0
91 087 โรงเรียนวัดหนองครอบ 8 17 10
92 029 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 8 49 16
93 051 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 10 17 16
94 094 โรงเรียนวัดอุเม็ง 9 11 9
95 016 โรงเรียนวัดเทพาราม 12 22 17
96 005 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 90 212 129
97 022 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 7 16 9
98 086 โรงเรียนวัดโรงวัว 26 45 38
99 095 โรงเรียนสันป่าตอง 5 14 10
100 097 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 48 111 64
101 084 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 6 11 6
102 081 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 15 25 18
103 032 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 5 12 6
104 077 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 52 112 84
105 053 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 12 23 17
106 091 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 13 29 16
107 105 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 5 8 5
108 101 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 8 13 10
109 118 โรงเรียนปัญญาเด่น 2 3 3
110 096 โรงเรียนพัฒนาวิทย์ศึกษา 10 15 11
111 109 โรงเรียนพันธสัญญา 0 0 0
112 107 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 9 17 13
113 098 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 5 14 7
114 093 โรงเรียนวชิราลัย 10 16 10
115 089 โรงเรียนสืบนทีธรรม 3 6 1
116 100 โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์ 0 0 0
รวม 1483 3234 1990
5224

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]