สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเวฬุวัน 38 16 11 11 65
2 บ้านสันป่าสัก 34 15 5 12 54
3 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 23 4 8 5 35
4 แม่วินสามัคคี 18 15 8 3 41
5 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 16 9 3 8 28
6 บ้านน้ำแพร่ 16 8 1 8 25
7 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 15 14 2 4 31
8 วัดบวกครกเหนือ 15 4 1 4 20
9 บ้านสามหลัง 14 12 4 5 30
10 บ้านทรายมูล 14 6 2 1 22
11 บ้านปากเหมือง 13 11 9 9 33
12 บ้านหัวริน 11 6 4 4 21
13 บ้านสันผักหวาน 10 7 2 1 19
14 บ้านเหล่าเป้า 10 6 5 5 21
15 วัดท่าต้นกวาว 10 3 1 3 14
16 บ้านร่องน้ำ 9 9 3 6 21
17 วัดพระนอนหนองผึ้ง 9 4 3 1 16
18 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 8 12 9 6 29
19 บ้านปง 8 7 6 5 21
20 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 8 6 0 5 14
21 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 8 3 1 1 12
22 กรป.กลางอุปถัมภ์ 7 5 8 10 20
23 วชิราลัย 7 2 1 0 10
24 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 7 0 2 0 9
25 บ้านห้วยตอง 6 7 2 7 15
26 บ้านกวน 6 6 4 7 16
27 บ้านกาด(เขมวังส์) 6 4 1 4 11
28 พัฒนาวิทย์ศึกษา 6 4 0 0 10
29 วัดอุเม็ง 6 3 0 0 9
30 บ้านดง 6 2 2 1 10
31 วัดจอมทอง 6 2 0 0 8
32 วัดช่างกระดาษ 6 1 0 0 7
33 วัดน้ำบ่อหลวง 5 7 2 0 14
34 วัดวังขามป้อม 5 5 4 4 14
35 บ้านหนองตอง 5 3 2 3 10
36 วัดพระเจ้าเหลื้อม 5 3 2 2 10
37 บ้านใหม่หนองหอย 5 3 2 1 10
38 วัดสามหลัง 5 3 1 1 9
39 บ้านตองกาย 5 2 0 0 7
40 วัดท่าโป่ง 5 1 1 0 7
41 วัดศรีล้อม 5 0 0 2 5
42 วัดโรงวัว 4 9 8 4 21
43 วัดเทพาราม 4 4 1 0 9
44 บ้านห้วยส้ม 4 3 5 3 12
45 บ้านสันทราย(สารภี) 4 3 2 3 9
46 บ้านฟ่อน 4 3 0 0 7
47 บ้านคุณแม่ 4 2 0 1 6
48 บ้านท้าวบุญเรือง 4 1 1 3 6
49 สันป่าตอง 4 1 0 0 5
50 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 3 6 4 6 13
51 วัดมะกับตองหลวง 3 5 2 5 10
52 วัดทุ่งศาลา 3 4 0 0 7
53 วัดดงป่างิ้ว 3 3 2 0 8
54 วัดหนองหลั้ว 3 3 1 0 7
55 บ้านหัวข่วง 3 3 0 2 6
56 บ้านเหล่าป่าฝาง 3 2 4 0 9
57 บ้านสันทราย(หางดง) 3 2 3 1 8
58 บ้านป่าตาล 3 2 1 3 6
59 บ้านม่วงพี่น้อง 3 2 0 2 5
60 วัดพญาชมภู 3 1 1 1 5
61 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 3 1 1 1 5
62 วัดช่างคำ 3 1 0 1 4
63 วัดคีรีเขต 3 1 0 0 4
64 วัดนันทาราม 3 0 1 1 4
65 บ้านหนองเต่า 3 0 0 1 3
66 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 2 6 4 3 12
67 วัดประชาเกษม 2 3 1 0 6
68 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 2 3 0 2 5
69 วัดศรีโพธาราม 2 2 1 0 5
70 วัดหนองครอบ 2 1 1 3 4
71 นันทชาติเกรดสกูล 2 1 1 1 4
72 บ้านห้วยน้ำขาว 2 1 1 0 4
73 วัดกองทราย 2 1 0 0 3
74 บ้านดอยหล่อ 2 1 0 0 3
75 วัดตำหนัก 2 0 1 0 3
76 สืบนทีธรรม 2 0 1 0 3
77 บ้านแสนตอ 2 0 0 1 2
78 วัดสันดอนมูล 1 4 0 0 5
79 วัดท้องฝาย 1 4 0 0 5
80 วัดห้วยแก้ว 1 3 3 2 7
81 วัดท่ากาน 1 3 1 3 5
82 บ้านทุ่งหลวง 1 3 0 0 4
83 วัดแม่สะลาบ 1 2 1 2 4
84 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1 2 1 1 4
85 เวียงเศรษฐีวิทยา 1 2 1 1 4
86 วัดดอนชื่น 1 2 0 0 3
87 วัดบุปผาราม 1 2 0 0 3
88 บ้านแม่ขาน 1 1 1 1 3
89 บ้านห้วยข้าวลีบ 1 1 1 1 3
90 วัดสองแคว 1 1 1 0 3
91 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 0 2 0 3
92 ปัญญาเด่น 1 0 1 0 2
93 บ้านพันตน 1 0 1 0 2
94 วัดศิริชัยนิมิตร 1 0 0 0 1
95 บ้านใหม่ปางเติม 1 0 0 0 1
96 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 0 6 2 0 8
97 ไตรมิตรวิทยา 0 5 4 3 9
98 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 4 0 2 4
99 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 3 0 2 3
100 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 4 3 5
101 บ้านดงป่าหวาย 0 1 2 0 3
102 บ้านเจริญสามัคคี 0 1 0 0 1
103 วัดขุนคง 0 1 0 0 1
104 วัดศรีสุพรรณ์ 0 1 0 0 1
105 บ้านไร่ 0 0 1 3 1
รวม 543 374 197 221 1,335