สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 17 10 5 32 34 15 5 12 54
2 วัดเวฬุวัน 15 18 8 41 43 17 12 11 72
3 บ้านเหล่าเป้า 11 2 4 17 20 6 5 7 31
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 10 9 11 30 29 5 9 5 43
5 บ้านน้ำแพร่ 10 8 2 20 18 8 1 8 27
6 แม่วินสามัคคี 9 9 4 22 24 17 8 3 49
7 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 9 7 6 22 16 14 2 4 32
8 บ้านปง 7 3 5 15 8 8 6 5 22
9 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 6 5 2 13 16 9 3 8 28
10 บ้านสามหลัง 6 2 4 12 17 12 4 5 33
11 กรป.กลางอุปถัมภ์ 6 2 2 10 11 5 9 10 25
12 บ้านปากเหมือง 5 7 6 18 14 11 9 9 34
13 วัดพระนอนหนองผึ้ง 5 4 0 9 9 4 3 1 16
14 บ้านสันผักหวาน 5 3 2 10 11 7 2 1 20
15 วัดบวกครกเหนือ 4 2 5 11 15 4 1 4 20
16 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 4 2 0 6 7 0 2 0 9
17 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 4 1 2 7 8 3 1 1 12
18 บ้านหัวข่วง 4 1 1 6 5 5 0 3 10
19 วัดโรงวัว 4 1 0 5 5 9 8 4 22
20 บ้านหัวริน 3 5 0 8 11 6 4 4 21
21 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 3 1 3 7 8 6 0 5 14
22 บ้านกวน 3 1 2 6 6 6 4 7 16
23 วัดหนองหลั้ว 3 1 1 5 4 3 1 0 8
24 บ้านฟ่อน 3 0 1 4 5 3 0 0 8
25 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 2 3 1 6 4 6 4 6 14
26 บ้านกาด(เขมวังส์) 2 3 0 5 7 5 2 5 14
27 วัดท่าต้นกวาว 2 2 3 7 10 3 1 3 14
28 วัดเทพาราม 2 1 1 4 5 4 1 1 10
29 วัดท่าโป่ง 2 1 1 4 5 1 1 0 7
30 วัดช่างกระดาษ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
31 บ้านคุณแม่ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
32 วัดช่างคำ 2 1 0 3 3 1 0 1 4
33 วัดคีรีเขต 2 1 0 3 3 1 0 0 4
34 วัดจอมทอง 1 4 0 5 6 2 0 0 8
35 บ้านทรายมูล 1 3 5 9 15 6 2 1 23
36 บ้านร่องน้ำ 1 3 3 7 9 9 4 6 22
37 วัดอุเม็ง 1 3 1 5 6 3 0 0 9
38 บ้านห้วยตอง 1 3 0 4 6 7 2 7 15
39 วัดวังขามป้อม 1 3 0 4 5 5 4 4 14
40 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1 2 6 9 8 12 9 6 29
41 พัฒนาวิทย์ศึกษา 1 2 3 6 6 4 0 0 10
42 บ้านดง 1 2 2 5 7 3 2 1 12
43 วัดสามหลัง 1 2 2 5 5 3 1 1 9
44 วัดน้ำบ่อหลวง 1 2 1 4 5 7 2 0 14
45 บ้านใหม่หนองหอย 1 2 0 3 5 3 2 1 10
46 วัดพญาชมภู 1 2 0 3 3 1 1 1 5
47 บ้านแสนตอ 1 2 0 3 2 0 0 1 2
48 บ้านห้วยส้ม 1 1 2 4 4 3 5 3 12
49 บ้านหนองตอง 1 1 1 3 5 3 2 3 10
50 บ้านตองกาย 1 1 1 3 5 2 0 0 7
51 วัดมะกับตองหลวง 1 1 1 3 3 5 2 5 10
52 บ้านสันทราย(หางดง) 1 1 1 3 3 2 3 1 8
53 วัดศรีล้อม 1 1 0 2 5 0 0 2 5
54 วัดดงป่างิ้ว 1 1 0 2 3 3 2 0 8
55 บ้านป่าตาล 1 1 0 2 3 2 1 3 6
56 วชิราลัย 1 0 5 6 7 2 1 0 10
57 วัดหนองครอบ 1 0 2 3 2 1 1 3 4
58 บ้านม่วงพี่น้อง 1 0 1 2 4 2 0 2 6
59 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 0 1 2 3 1 1 1 5
60 วัดนันทาราม 1 0 1 2 3 0 1 1 4
61 นันทชาติเกรดสกูล 1 0 1 2 2 1 1 1 4
62 สันป่าตอง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
63 วัดกองทราย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 วัดท่ากาน 1 0 0 1 1 3 1 3 5
65 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
66 ปัญญาเด่น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 วัดศิริชัยนิมิตร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 0 2 3 5 2 6 4 3 12
69 บ้านท้าวบุญเรือง 0 2 1 3 4 1 1 3 6
70 วัดสันดอนมูล 0 2 0 2 1 4 0 0 5
71 วัดพระเจ้าเหลื้อม 0 1 1 2 5 3 2 2 10
72 บ้านสันทราย(สารภี) 0 1 1 2 4 3 2 3 9
73 บ้านเหล่าป่าฝาง 0 1 1 2 4 2 4 0 10
74 บ้านหนองเต่า 0 1 1 2 3 0 0 1 3
75 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 0 1 0 1 2 3 0 2 5
76 วัดศรีโพธาราม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
77 วัดสองแคว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
78 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
79 วัดตำหนัก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
80 วัดท้องฝาย 0 1 0 1 1 4 0 0 5
81 วัดดอนชื่น 0 1 0 1 1 2 0 0 3
82 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 0 0 2 2 0 6 2 0 8
83 วัดทุ่งศาลา 0 0 1 1 3 4 0 0 7
84 สืบนทีธรรม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
85 วัดบุปผาราม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
86 บ้านแม่ขาน 0 0 1 1 1 1 1 1 3
87 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 1 1 0 4 0 2 4
88 วัดประชาเกษม 0 0 0 0 2 3 1 0 6
89 บ้านดอยหล่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 1 3 3 2 7
91 วัดแม่สะลาบ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
92 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
93 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
94 บ้านห้วยข้าวลีบ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
95 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
96 บ้านพันตน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
97 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 5 4 3 9
99 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 0 0 0 0 3 0 2 3
100 บ้านใหม่สวรรค์ 0 0 0 0 0 1 4 3 5
101 บ้านดงป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
102 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดขุนคง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
รวม 208 178 137 523 595 384 202 226 1,181