หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ..5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง และโรงเรียนบ้านกองหิน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน กันายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ ห้อง แต่งเพลง ห้อง ป.2 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ ห้อง แต่งเพลง ห้อง ป.2 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ ห้อง แต่งเพลง ห้อง ป.2 11 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง สนามบาส ห้อง เต๊นท์ 7 - 8 10 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง สนามบาส ห้อง เต๊นท์ 7 - 8 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง สนามบาส ห้อง เต๊นท์ 7 - 8 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารออมสิน ห้อง ห้องจริยธรรม 10 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารออมสิน ห้อง ห้องจริยธรรม 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีเล็ก 10 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง 1 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.6 10 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.6 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.6 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารออมสิน ห้อง ห้องจริยธรรม 10 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทร 053-461089 - 122 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]