หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 58 31 53.45% 14 24.14% 6 10.34% 7 12.07% 58
2 โรงเรียนบ้านบงตัน 47 22 46.81% 13 27.66% 6 12.77% 6 12.77% 47
3 โรงเรียนบ้านตุงลอย 37 22 59.46% 10 27.03% 1 2.7% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านยางเปา 40 21 53.85% 10 25.64% 4 10.26% 4 10.26% 39
5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 32 18 56.25% 9 28.13% 1 3.13% 4 12.5% 32
6 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 41 16 39.02% 14 34.15% 5 12.2% 6 14.63% 41
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 27 16 59.26% 7 25.93% 2 7.41% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนบ้านหลวง 34 15 44.12% 8 23.53% 1 2.94% 10 29.41% 34
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 47 13 27.66% 16 34.04% 6 12.77% 12 25.53% 47
10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 38 13 35.14% 14 37.84% 6 16.22% 4 10.81% 37
11 โรงเรียนบ้านมูเซอ 23 13 56.52% 4 17.39% 4 17.39% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 42 12 29.27% 17 41.46% 8 19.51% 4 9.76% 41
13 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 40 12 30% 14 35% 5 12.5% 9 22.5% 40
14 โรงเรียนบ้านอูตูม 41 12 29.27% 12 29.27% 9 21.95% 8 19.51% 41
15 โรงเรียนบ้านยางเปียง 27 12 44.44% 10 37.04% 2 7.41% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 30 12 40% 8 26.67% 3 10% 7 23.33% 30
17 โรงเรียนบ้านยางครก 27 12 46.15% 7 26.92% 5 19.23% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนบ้านกองลอย 38 11 28.95% 10 26.32% 9 23.68% 8 21.05% 38
20 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 31 11 35.48% 9 29.03% 4 12.9% 7 22.58% 31
21 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 22 11 50% 7 31.82% 3 13.64% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 27 10 37.04% 10 37.04% 3 11.11% 4 14.81% 27
23 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 28 10 35.71% 6 21.43% 7 25% 5 17.86% 28
24 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 23 9 40.91% 8 36.36% 3 13.64% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนบ้านแม่งูด 23 9 39.13% 5 21.74% 4 17.39% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนบ้านนาเกียน 20 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
27 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
28 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 18 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนบ้านพุย 19 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 3 16.67% 18
30 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 18 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 17 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 19 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนบ้านโปง 16 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
35 โรงเรียนบ้านไร่ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 15 7 50% 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 23 5 21.74% 8 34.78% 3 13.04% 7 30.43% 23
39 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนบ้านวังกอง 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 19 5 26.32% 5 26.32% 9 47.37% 0 0% 19
42 โรงเรียนบ้านแปลง 5 16 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
43 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 14 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
44 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านดงดำ 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านผาปูน 16 4 25% 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนบ้านแม่ทัง 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านวังลุง 11 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
49 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
56 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนฟ้าใส 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 13 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
60 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 11 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
61 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านดอยคำ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
65 โรงเรียนบ้านวังหลวง 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
66 โรงเรียนบ้านขุน 10 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
67 โรงเรียนบ้านแปลง 2 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านตีนตก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านแม่โขง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
70 โรงเรียนบ้านกองวะ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านทุ่ง 10 1 10% 6 60% 0 0% 3 30% 10
74 โรงเรียนบ้านตุงติง 10 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านดอกแดง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านกองหิน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านสบลาน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหางดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
88 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านแม่บวน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
92 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านใบหนา 6 0 0% 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านซิแบร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
97 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทร 053-461089 - 122 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]