หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 31 62 37
2 018 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 58 106 78
3 101 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 27 63 38
4 074 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 19 36 19
5 054 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 19 54 21
6 079 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 2 5 4
7 046 โรงเรียนบ้านกองลอย 38 74 38
8 027 โรงเรียนบ้านกองวะ 4 7 5
9 005 โรงเรียนบ้านกองหิน 5 11 7
10 093 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 8 19 12
11 089 โรงเรียนบ้านขุน 10 23 14
12 033 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 3 3 3
13 083 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 3 1
14 015 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 5 8 6
15 008 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 7 11 8
16 081 โรงเรียนบ้านซิแบร 1 2 1
17 024 โรงเรียนบ้านดงดำ 9 17 11
18 044 โรงเรียนบ้านดอกแดง 6 19 6
19 017 โรงเรียนบ้านดอยคำ 8 20 11
20 021 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 23 56 30
21 020 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 9 16 9
22 065 โรงเรียนบ้านตีนตก 4 7 6
23 103 โรงเรียนบ้านตุงติง 10 26 17
24 100 โรงเรียนบ้านตุงลอย 37 98 64
25 011 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 8 20 13
26 045 โรงเรียนบ้านทุ่ง 10 18 12
27 104 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 4 6 4
28 084 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 0 0 0
29 003 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 19 36 22
30 061 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 14 36 18
31 096 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 18 37 23
32 051 โรงเรียนบ้านนาเกียน 20 62 32
33 034 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 3 8 6
34 067 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 40 71 63
35 066 โรงเรียนบ้านบงตัน 47 93 58
36 043 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 13 18 13
37 087 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 41 101 70
38 012 โรงเรียนบ้านผาจุก 0 0 0
39 098 โรงเรียนบ้านผาปูน 16 47 25
40 022 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 10 8
41 049 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 4 8 6
42 086 โรงเรียนบ้านพุย 19 48 26
43 075 โรงเรียนบ้านมูเซอ 23 51 32
44 032 โรงเรียนบ้านยางครก 27 75 44
45 097 โรงเรียนบ้านยางเปา 40 93 51
46 031 โรงเรียนบ้านยางเปียง 27 66 38
47 102 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 5 8 5
48 095 โรงเรียนบ้านวังกอง 12 24 12
49 002 โรงเรียนบ้านวังลุง 11 31 12
50 072 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 4 6 4
51 057 โรงเรียนบ้านวังหลวง 11 20 12
52 040 โรงเรียนบ้านสบลาน 5 9 8
53 010 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 3 1
54 058 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 2 6 3
55 069 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 6 14 6
56 030 โรงเรียนบ้านหลวง 34 60 51
57 062 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 9 17 9
58 004 โรงเรียนบ้านหางดง 3 4 3
59 048 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 17 36 27
60 082 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 47 108 61
61 076 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 13 21 14
62 063 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 2 8 3
63 078 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 15 34 21
64 038 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 27 51 40
65 080 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 14 25 18
66 047 โรงเรียนบ้านอูตูม 41 77 65
67 013 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 9 22 11
68 064 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 11 27 12
69 088 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 23 44 30
70 060 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 42 76 49
71 001 โรงเรียนบ้านแปลง 2 6 14 8
72 056 โรงเรียนบ้านแปลง 5 16 30 15
73 059 โรงเรียนบ้านแม่งูด 23 60 30
74 077 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 7 17 8
75 026 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 28 42 28
76 091 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 32 98 56
77 019 โรงเรียนบ้านแม่ทัง 10 37 12
78 009 โรงเรียนบ้านแม่บวน 2 6 2
79 016 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 5 5 5
80 035 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 6 12 8
81 073 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 3 6 3
82 085 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 19 30 20
83 090 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 12 31 14
84 094 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 2 5 4
85 052 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 2 6 3
86 039 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 17 10
87 042 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 3 7 3
88 099 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 18 44 32
89 053 โรงเรียนบ้านแม่โขง 5 15 5
90 070 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 30 66 44
91 071 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 0 0 0
92 023 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 6 8 6
93 068 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 15 41 23
94 028 โรงเรียนบ้านโปง 16 29 20
95 014 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1 1 1
96 050 โรงเรียนบ้านใบหนา 6 9 7
97 007 โรงเรียนบ้านไร่ 12 28 14
98 025 โรงเรียนฟ้าใส 9 27 10
99 055 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 22 32 23
100 041 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 38 106 59
รวม 1465 3210 1960
5170

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทร 053-461089 - 122 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]