สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 31 14 6 7 51
2 บ้านบงตัน 22 13 6 6 41
3 บ้านตุงลอย 22 10 1 4 33
4 บ้านยางเปา 21 10 4 4 35
5 บ้านแม่ต๋อม 18 9 1 4 28
6 บ้านบ่อหลวง 16 14 5 6 35
7 ชุมชนบ้านอมก๋อย 16 7 2 2 25
8 บ้านหลวง 15 8 1 10 24
9 บ้านห้วยน้ำขาว 13 16 6 12 35
10 แม่โถวิทยาคม 13 14 6 4 33
11 บ้านมูเซอ 13 4 4 2 21
12 บ้านแควมะกอก 12 17 8 4 37
13 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 12 14 5 9 31
14 บ้านอูตูม 12 12 9 8 33
15 บ้านยางเปียง 12 10 2 3 24
16 บ้านแอ่นจัดสรร 12 8 3 7 23
17 บ้านยางครก 12 7 5 2 24
18 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 12 4 2 1 18
19 บ้านกองลอย 11 10 9 8 30
20 ชุมชนบ้านดอยเต่า 11 9 4 7 24
21 ศูนย์อพยพแปลง 8 11 7 3 1 21
22 บ้านห้วยโค้ง 10 10 3 4 23
23 บ้านแม่ตูบ 10 6 7 5 23
24 บ้านตาลเหนือ 9 8 3 2 20
25 บ้านแม่งูด 9 5 4 5 18
26 บ้านนาเกียน 9 3 5 3 17
27 ชุมชนบ้านใหม่ 9 3 3 4 15
28 บ้านนาฟ่อน 8 5 2 3 15
29 บ้านพุย 7 7 1 3 15
30 บ้านแม่อ่างขาง 7 6 3 2 16
31 บ้านห่างหลวง 7 6 2 2 15
32 บ้านแม่ลาย 7 5 5 2 17
33 บ้านห้วยหล่อดูก 7 5 2 1 14
34 บ้านโปง 7 3 2 4 12
35 บ้านไร่ 7 3 1 1 11
36 บ้านโท้งวิทยา 7 1 4 2 12
37 บ้านห้วยปูลิง 6 3 3 1 12
38 บ้านเตียนอาง 5 8 3 7 16
39 บ้านห้วยไม้หก 5 6 1 2 12
40 บ้านวังกอง 5 6 1 0 12
41 บ้านทุ่งโป่ง 5 5 9 0 19
42 บ้านแปลง 5 5 5 2 2 12
43 บ้านนาคอเรือ 5 3 2 4 10
44 บ้านเกาะหลวง 5 2 0 1 7
45 บ้านดงดำ 5 1 3 0 9
46 บ้านผาปูน 4 9 1 2 14
47 บ้านแม่ทัง 4 4 1 0 9
48 บ้านวังลุง 4 4 0 2 8
49 บ้านตาลใต้ 4 3 1 1 8
50 บ้านหลังท่อ 4 3 1 0 8
51 บ้านถิ่นสำราญ 4 3 1 0 8
52 บ้านแม่หลองน้อย 4 2 0 0 6
53 บ้านฉิมพลี 4 1 1 1 6
54 บ้านแม่ลอง 4 1 0 0 5
55 บ้านแม่ลานหลวง 4 0 0 2 4
56 บ้านผาแตน 4 0 0 0 4
57 บ้านแม่ลายเหนือ 3 6 2 1 11
58 ฟ้าใส 3 5 0 1 8
59 บ้านบ่อสลี 3 3 3 4 9
60 บ้านเด่นวิทยา 3 3 1 4 7
61 บ้านหนองผักบุ้ง 3 3 0 0 6
62 บ้านดอยคำ 3 2 3 0 8
63 บ้านโค้งงาม 3 1 1 1 5
64 บ้านกิ่วลม 2 4 0 2 6
65 บ้านวังหลวง 2 3 3 3 8
66 บ้านขุน 2 1 2 5 5
67 บ้านแปลง 2 2 1 1 2 4
68 บ้านตีนตก 2 1 1 0 4
69 บ้านแม่โขง 2 1 0 2 3
70 บ้านนาไคร้ 2 1 0 0 3
71 บ้านกองวะ 2 1 0 0 3
72 บ้านยางแก้ว 2 0 2 1 4
73 บ้านทุ่ง 1 6 0 3 7
74 บ้านตุงติง 1 5 2 2 8
75 บ้านแม่ตื่น 1 4 0 1 5
76 บ้านงิ้วสูง 1 4 0 0 5
77 บ้านดอกแดง 1 3 1 1 5
78 บ้านกองหิน 1 2 2 0 5
79 บ้านสบลาน 1 2 1 1 4
80 บ้านวังหม้อ 1 2 1 0 4
81 บ้านหางดง 1 2 0 0 3
82 บ้านแม่อมลอง 1 1 1 0 3
83 ตรีมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
84 บ้านทุ่งจำเริง 1 0 3 0 4
85 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 0 1 1 2
86 บ้านแม่สะนาม 1 0 1 0 2
87 บ้านผีปานเหนือ 1 0 0 3 1
88 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 1 1
89 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 0 0 0 1
90 บ้านแม่บวน 0 2 0 0 2
91 บ้านขุนตื่น 0 1 0 2 1
92 บ้านแม่สะเต 0 1 0 1 1
93 บ้านสันติสุข 0 1 0 0 1
94 บ้านใบหนา 0 0 2 4 2
95 บ้านหนองบัวคำ 0 0 2 0 2
96 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 1 0
97 บ้านซิแบร 0 0 0 1 0
รวม 583 435 205 227 1,450