สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 14 13 8 35 31 14 6 7 51
2 บ้านยางเปา 12 4 7 23 21 10 4 4 35
3 บ้านบงตัน 12 4 5 21 22 13 6 6 41
4 บ้านหลวง 10 1 4 15 15 8 1 10 24
5 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 8 3 7 18 12 14 5 9 31
6 บ้านตุงลอย 7 7 6 20 22 10 1 4 33
7 ชุมชนบ้านอมก๋อย 7 6 3 16 16 7 2 2 25
8 บ้านบ่อหลวง 7 4 9 20 16 14 5 6 35
9 บ้านแม่ต๋อม 5 4 3 12 18 9 1 4 28
10 บ้านยางเปียง 5 3 4 12 12 10 2 3 24
11 แม่โถวิทยาคม 4 6 6 16 13 14 6 4 33
12 ชุมชนบ้านดอยเต่า 4 5 7 16 11 9 4 7 24
13 บ้านมูเซอ 4 4 2 10 13 4 4 2 21
14 บ้านอูตูม 4 2 6 12 12 12 9 8 33
15 บ้านพุย 4 0 5 9 7 7 1 3 15
16 บ้านห้วยน้ำขาว 3 7 6 16 13 16 6 12 35
17 บ้านแม่ตูบ 3 7 3 13 10 6 7 5 23
18 บ้านยางครก 3 7 2 12 12 7 5 2 24
19 บ้านแอ่นจัดสรร 3 5 4 12 12 8 3 7 23
20 บ้านตาลเหนือ 3 5 2 10 9 8 3 2 20
21 บ้านแม่อ่างขาง 3 4 1 8 7 6 3 2 16
22 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 3 3 1 7 12 4 2 1 18
23 บ้านผาปูน 3 2 4 9 4 9 1 2 14
24 ชุมชนบ้านใหม่ 3 2 2 7 9 3 3 4 15
25 บ้านหลังท่อ 3 1 1 5 4 3 1 0 8
26 บ้านฉิมพลี 3 1 0 4 4 1 1 1 6
27 บ้านแม่ลายเหนือ 3 1 0 4 3 6 2 1 11
28 บ้านแม่ทัง 3 0 1 4 4 4 1 0 9
29 บ้านแควมะกอก 2 6 4 12 12 17 8 4 37
30 บ้านแม่งูด 2 5 1 8 9 5 4 5 18
31 บ้านไร่ 2 5 1 8 7 3 1 1 11
32 ศูนย์อพยพแปลง 8 2 4 2 8 11 7 3 1 21
33 บ้านแม่ลาย 2 2 2 6 7 5 5 2 17
34 บ้านห้วยปูลิง 2 2 2 6 6 3 3 1 12
35 บ้านนาฟ่อน 2 2 0 4 8 5 2 3 15
36 บ้านห้วยไม้หก 2 1 1 4 5 6 1 2 12
37 บ้านผาแตน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
38 บ้านเด่นวิทยา 2 0 0 2 3 3 1 4 7
39 บ้านโค้งงาม 2 0 0 2 3 1 1 1 5
40 บ้านขุน 2 0 0 2 2 1 2 5 5
41 บ้านกองลอย 1 3 3 7 11 10 9 8 30
42 บ้านห้วยหล่อดูก 1 3 2 6 7 5 2 1 14
43 บ้านแปลง 5 1 2 3 6 5 5 2 2 12
44 บ้านเตียนอาง 1 2 1 4 5 8 3 7 16
45 บ้านวังลุง 1 2 1 4 4 4 0 2 8
46 บ้านถิ่นสำราญ 1 2 1 4 4 3 1 0 8
47 บ้านนาเกียน 1 1 1 3 9 3 5 3 17
48 บ้านแม่หลองน้อย 1 1 1 3 4 2 0 0 6
49 บ้านโปง 1 0 3 4 7 3 2 4 12
50 บ้านนาคอเรือ 1 0 2 3 5 3 2 4 10
51 ฟ้าใส 1 0 2 3 3 5 0 1 8
52 บ้านยางแก้ว 1 0 1 2 2 0 2 1 4
53 บ้านตุงติง 1 0 1 2 1 5 2 2 8
54 บ้านแม่ลานหลวง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
55 บ้านวังหลวง 1 0 0 1 2 3 3 3 8
56 บ้านแปลง 2 1 0 0 1 2 1 1 2 4
57 บ้านตีนตก 1 0 0 1 2 1 1 0 4
58 บ้านทุ่ง 1 0 0 1 1 6 0 3 7
59 บ้านหางดง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
61 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านห้วยโค้ง 0 6 3 9 10 10 3 4 23
63 บ้านวังกอง 0 3 0 3 5 6 1 0 12
64 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 1 3 5 5 9 0 19
65 บ้านเกาะหลวง 0 2 1 3 5 2 0 1 7
66 บ้านแม่ลอง 0 2 0 2 4 1 0 0 5
67 บ้านนาไคร้ 0 1 2 3 2 1 0 0 3
68 บ้านห่างหลวง 0 1 0 1 7 6 2 2 15
69 บ้านตาลใต้ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
70 บ้านดอยคำ 0 1 0 1 3 2 3 0 8
71 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 1 3 1 1 5
72 บ้านสบลาน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
73 ตรีมิตรวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 0 1 1 0 3 0 4
75 บ้านแม่สะนาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านดงดำ 0 0 3 3 5 1 3 0 9
78 บ้านโท้งวิทยา 0 0 2 2 7 1 4 2 12
79 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 2 2 3 3 0 0 6
80 บ้านแม่โขง 0 0 2 2 2 1 0 2 3
81 บ้านบ่อสลี 0 0 1 1 3 3 3 4 9
82 บ้านกิ่วลม 0 0 1 1 2 4 0 2 6
83 บ้านกองวะ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
84 บ้านงิ้วสูง 0 0 1 1 1 4 0 0 5
85 บ้านวังหม้อ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
86 บ้านผีปานเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 3 1
87 บ้านขุนตื่น 0 0 1 1 0 1 0 2 1
88 บ้านโปงทุ่ง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
89 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 1 4 0 1 5
90 บ้านกองหิน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
91 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
92 บ้านแม่บวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 บ้านแม่สะเต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านใบหนา 0 0 0 0 0 0 2 4 2
96 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
97 บ้านซิแบร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 191 180 168 539 583 435 205 227 1,223