สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 13 12 8 33 29 14 6 7 49
2 บ้านยางเปา 12 4 7 23 21 10 4 4 35
3 บ้านบงตัน 8 4 3 15 18 11 6 6 35
4 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 8 2 6 16 12 11 5 8 28
5 ชุมชนบ้านอมก๋อย 7 5 3 15 15 7 2 2 24
6 บ้านบ่อหลวง 7 4 9 20 16 14 5 6 35
7 บ้านหลวง 7 1 4 12 12 7 1 10 20
8 บ้านตุงลอย 6 7 6 19 21 10 1 4 32
9 บ้านแม่ต๋อม 5 4 3 12 18 9 1 4 28
10 แม่โถวิทยาคม 4 6 6 16 13 14 6 4 33
11 บ้านมูเซอ 4 4 2 10 13 4 4 2 21
12 ชุมชนบ้านดอยเต่า 4 3 5 12 9 7 4 7 20
13 บ้านยางเปียง 4 3 4 11 11 10 2 3 23
14 บ้านอูตูม 4 2 6 12 12 12 9 8 33
15 บ้านห้วยน้ำขาว 3 7 6 16 13 16 6 12 35
16 บ้านแม่ตูบ 3 7 3 13 10 6 7 5 23
17 บ้านแอ่นจัดสรร 3 5 4 12 12 8 3 7 23
18 บ้านตาลเหนือ 3 4 2 9 9 5 3 2 17
19 บ้านแม่อ่างขาง 3 4 1 8 7 6 3 2 16
20 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 3 3 1 7 12 4 2 1 18
21 บ้านผาปูน 3 2 4 9 4 9 1 2 14
22 ชุมชนบ้านใหม่ 3 2 2 7 9 3 3 4 15
23 บ้านฉิมพลี 3 1 0 4 4 1 1 1 6
24 บ้านแม่ลายเหนือ 3 1 0 4 3 6 2 1 11
25 บ้านพุย 3 0 4 7 6 6 1 3 13
26 บ้านแควมะกอก 2 6 4 12 12 17 8 4 37
27 บ้านยางครก 2 6 2 10 11 6 5 2 22
28 บ้านแม่งูด 2 5 1 8 9 5 4 5 18
29 บ้านไร่ 2 5 1 8 7 3 1 1 11
30 บ้านห้วยปูลิง 2 2 2 6 6 3 3 1 12
31 บ้านนาฟ่อน 2 2 0 4 8 4 2 3 14
32 บ้านห้วยไม้หก 2 1 1 4 5 6 1 2 12
33 บ้านผาแตน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
34 บ้านแม่ทัง 2 0 1 3 3 4 1 0 8
35 บ้านเด่นวิทยา 2 0 0 2 3 3 1 4 7
36 บ้านโค้งงาม 2 0 0 2 3 1 1 1 5
37 บ้านกองลอย 1 3 3 7 11 10 9 8 30
38 บ้านห้วยหล่อดูก 1 3 2 6 7 5 2 1 14
39 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 3 1 5 10 5 2 1 17
40 บ้านแม่ลาย 1 2 2 5 6 5 5 2 16
41 บ้านวังลุง 1 2 1 4 4 4 0 2 8
42 บ้านถิ่นสำราญ 1 2 1 4 4 3 1 0 8
43 บ้านนาเกียน 1 1 1 3 9 3 5 3 17
44 บ้านโปง 1 0 3 4 7 3 2 4 12
45 บ้านนาคอเรือ 1 0 2 3 5 3 2 4 10
46 ฟ้าใส 1 0 2 3 3 5 0 1 8
47 บ้านยางแก้ว 1 0 1 2 2 0 2 1 4
48 บ้านตุงติง 1 0 1 2 1 5 2 2 8
49 บ้านแม่ลานหลวง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
50 บ้านวังหลวง 1 0 0 1 2 3 3 3 8
51 บ้านแปลง 2 1 0 0 1 2 1 1 2 4
52 บ้านตีนตก 1 0 0 1 2 1 1 0 4
53 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
54 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
55 บ้านห้วยโค้ง 0 6 3 9 10 10 3 4 23
56 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 1 3 5 5 9 0 19
57 บ้านเกาะหลวง 0 2 1 3 5 2 0 1 7
58 บ้านเตียนอาง 0 2 1 3 4 8 3 7 15
59 บ้านวังกอง 0 2 0 2 4 6 1 0 11
60 บ้านแปลง 5 0 1 2 3 2 5 2 2 9
61 บ้านนาไคร้ 0 1 2 3 2 1 0 0 3
62 บ้านห่างหลวง 0 1 0 1 7 6 2 2 15
63 บ้านตาลใต้ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
64 บ้านดอยคำ 0 1 0 1 3 2 3 0 8
65 บ้านแม่ลอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
66 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 1 3 1 1 5
67 บ้านสบลาน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
68 ตรีมิตรวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 0 1 1 0 3 0 4
70 บ้านแม่สะนาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านดงดำ 0 0 3 3 5 1 3 0 9
73 บ้านโท้งวิทยา 0 0 2 2 7 1 4 2 12
74 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 2 2 3 3 0 0 6
75 บ้านแม่โขง 0 0 2 2 2 1 0 2 3
76 บ้านบ่อสลี 0 0 1 1 3 3 3 4 9
77 บ้านกิ่วลม 0 0 1 1 2 4 0 2 6
78 บ้านแม่หลองน้อย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
79 บ้านกองวะ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
80 บ้านงิ้วสูง 0 0 1 1 1 4 0 0 5
81 บ้านวังหม้อ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
82 บ้านผีปานเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 3 1
83 บ้านขุนตื่น 0 0 1 1 0 1 0 2 1
84 บ้านโปงทุ่ง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
85 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 5 0 3 6
86 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 1 4 0 1 5
87 บ้านกองหิน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
88 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
89 บ้านหลังท่อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
90 บ้านหางดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านแม่บวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 บ้านขุน 0 0 0 0 0 1 2 5 3
93 บ้านแม่สะเต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านใบหนา 0 0 0 0 0 0 2 4 2
96 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
97 บ้านซิแบร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 166 167 159 492 549 417 204 226 1,170