กำหนดส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน 15 ส.ค.56
จากมติที่ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนการศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.56 ที่ผ่านมา กำหนดให้มีการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินแต่ละเครือข่ายมายัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เพื่อให้ทางคณะกรรมการรฝ่ายวิชาการเป็นผู้คัดสรรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อฯ มายัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ภายในวันที่ 15 ส.ค. 56 นี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางประธานเครือข่ายดำเนินการตามมติที่ประชุมด้วยค่ะ
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 11:34 น.