หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 5 หน้าโรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้าด้านใต้ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้าด้านใต้ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้าด้านใต้ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ห้องประชุม สพป.ชม.๖ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ห้องประชุม สพป.ชม.๖ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องหลวงปู่ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องหลวงปู่ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]