หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 55 34 62.96% 15 27.78% 5 9.26% 0 0% 54
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 45 29 65.91% 6 13.64% 4 9.09% 5 11.36% 44
3 โรงเรียนศรีจอมทอง 47 27 57.45% 14 29.79% 3 6.38% 3 6.38% 47
4 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 33 23 74.19% 4 12.9% 3 9.68% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านกองแขก 36 21 58.33% 9 25% 4 11.11% 2 5.56% 36
6 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 31 20 66.67% 9 30% 0 0% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 41 19 46.34% 10 24.39% 5 12.2% 7 17.07% 41
8 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 53 18 34.62% 15 28.85% 9 17.31% 10 19.23% 52
9 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 28 18 66.67% 5 18.52% 2 7.41% 2 7.41% 27
10 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 40 16 41.03% 11 28.21% 3 7.69% 9 23.08% 39
11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 30 16 53.33% 8 26.67% 5 16.67% 1 3.33% 30
12 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 29 15 51.72% 5 17.24% 5 17.24% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 21 13 61.9% 4 19.05% 0 0% 4 19.05% 21
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 27 12 44.44% 11 40.74% 2 7.41% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนบ้านแม่ซา 33 12 41.38% 7 24.14% 5 17.24% 5 17.24% 29
16 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 23 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 23 11 47.83% 6 26.09% 3 13.04% 3 13.04% 23
18 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 15 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 17 9 52.94% 8 47.06% 0 0% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านโรงวัว 16 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนห้วยส้มป่อย 18 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนบ้านทัพ 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 20 8 40% 9 45% 1 5% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 21 8 38.1% 6 28.57% 2 9.52% 5 23.81% 21
28 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 15 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนณัทชวิทย์ 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
35 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านบนนา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนแม่วาก 11 7 63.64% 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านสบแปะ 15 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
43 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 10 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
45 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
46 โรงเรียนบ้านจันทร์ 16 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
47 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนแม่สอย 15 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 14 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 5 35.71% 14
51 โรงเรียนบ้านนากลาง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านผานัง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านขุนยะ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านห้วยผา 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านสบวาก 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนแม่ตูม 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านพุย 11 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 11
61 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
62 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองคัน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านผาละปิ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนแม่มุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านห้วยยา 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
70 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
84 โรงเรียนบ้านสามสบ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านห้วยปู 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านแปะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านแม่หอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนบ้านอมขูด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหาดนาค 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านสองธาร 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
100 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
102 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]