หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 10 13 12
2 030 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 27 46 38
3 031 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 12 20 19
4 021 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 12 32 22
5 024 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน 5 20 15
6 010 โรงเรียนบ้านกองแขก 36 84 62
7 105 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 3 5 4
8 027 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 33 75 56
9 103 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 1 1
10 026 โรงเรียนบ้านขุนยะ 4 12 8
11 005 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 14 51 31
12 081 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 29 71 49
13 104 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0
14 053 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 2 2 2
15 019 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 15 33 26
16 086 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 17 33 26
17 080 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 3 7 4
18 016 โรงเรียนบ้านจันทร์ 16 35 29
19 113 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 2 2 2
20 032 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 4 15 7
21 014 โรงเรียนบ้านทัพ 17 29 25
22 033 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 3 2
23 047 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 14 30 25
24 114 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 3 2
25 076 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 8 4
26 041 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 15 29 25
27 088 โรงเรียนบ้านนากลาง 9 29 18
28 107 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 2 9 5
29 064 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 13 30 21
30 022 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 10 15 12
31 082 โรงเรียนบ้านบนนา 9 37 12
32 002 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 23 50 36
33 046 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 23 42 35
34 084 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 41 87 64
35 110 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 5 10 8
36 085 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 20 42 30
37 007 โรงเรียนบ้านผานัง 8 22 15
38 087 โรงเรียนบ้านผาละปิ 6 22 11
39 049 โรงเรียนบ้านพุย 11 38 20
40 108 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 2 2
41 062 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 11 30 16
42 065 โรงเรียนบ้านสบวาก 8 14 12
43 040 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 40 137 78
44 077 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 6 12 6
45 079 โรงเรียนบ้านสบแปะ 15 32 16
46 071 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 7 16 13
47 052 โรงเรียนบ้านสองธาร 3 6 6
48 008 โรงเรียนบ้านสามสบ 4 8 6
49 060 โรงเรียนบ้านหนองคัน 5 8 8
50 043 โรงเรียนบ้านหาดนาค 2 8 4
51 075 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 30 62 44
52 003 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 9 21 13
53 038 โรงเรียนบ้านห้วยปู 3 4 4
54 109 โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 0 0 0
55 072 โรงเรียนบ้านห้วยผา 12 18 16
56 045 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 13 13
57 058 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 11 27 14
58 018 โรงเรียนบ้านห้วยยา 9 31 14
59 078 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 3 8 5
60 013 โรงเรียนบ้านอมขูด 3 8 6
61 011 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 2 8 4
62 036 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 15 48 30
63 023 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 4 3
64 025 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 7 14 13
65 050 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 5 15 9
66 017 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 21 33 31
67 083 โรงเรียนบ้านแปะ 2 3 3
68 051 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 5 7 7
69 073 โรงเรียนบ้านแม่ซา 33 62 46
70 039 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 6 13 7
71 063 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 45 137 85
72 029 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 13 30 14
73 009 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 4 10 7
74 067 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 6 15 10
75 035 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 28 65 48
76 048 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 5 10 6
77 070 โรงเรียนบ้านแม่หอย 1 3 2
78 069 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 22 13
79 037 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 8 23 11
80 111 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 5 25 6
81 074 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 53 93 81
82 112 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 5 8 5
83 054 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 3 7 5
84 012 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 14 34 24
85 106 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 0 0 0
86 057 โรงเรียนบ้านโรงวัว 16 33 21
87 056 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 10 20 16
88 061 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 13 41 22
89 028 โรงเรียนวัดพระบาท 0 0 0
90 042 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 5 10 7
91 001 โรงเรียนศรีจอมทอง 47 77 68
92 020 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 21 43 32
93 004 โรงเรียนห้วยส้มป่อย 18 59 36
94 015 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 10 42 19
95 034 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 31 68 48
96 055 โรงเรียนแม่ตูม 8 15 12
97 068 โรงเรียนแม่มุ 3 7 6
98 066 โรงเรียนแม่วาก 11 26 18
99 059 โรงเรียนแม่สอย 15 46 31
100 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 55 157 93
101 093 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 2 5 4
102 097 โรงเรียนณัทชวิทย์ 13 28 19
103 100 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 10 13 10
104 096 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 5 7 5
105 102 โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว 0 0 0
106 101 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ 1 1 1
107 099 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 16 61 27
108 098 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 0 0 0
109 091 โรงเรียนพุทธนิมิตร(พระปริยัติ) 0 0 0
110 092 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา 0 0 0
111 094 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 0 0 0
112 095 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านใหม่สันติพัฒนา 0 0 0
รวม 1276 3005 2044
5049

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]