สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 13 9 11 33 33 14 5 0 52
2 ศรีจอมทอง 11 16 5 32 27 14 2 2 43
3 บ้านกองแขก 9 7 4 20 20 8 3 2 31
4 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 9 3 2 14 15 11 3 8 29
5 บ้านแม่นาจร 8 9 2 19 24 6 3 5 33
6 บ้านปางอุ๋ง 7 4 5 16 19 10 5 7 34
7 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7 0 0 7 9 1 0 1 10
8 บ้านแม่ศึก 6 6 4 16 18 5 2 2 25
9 บ้านห้วยทราย 5 6 4 15 15 8 5 1 28
10 สามัคคีสันม่วง 5 2 3 10 13 4 0 4 17
11 ณัทชวิทย์ 5 2 1 8 7 3 2 1 12
12 บ้านแม่แฮเหนือ 4 6 8 18 18 14 9 10 41
13 บ้านขุนกลาง 4 6 6 16 18 4 3 1 25
14 อินทนนท์วิทยา 4 6 5 15 16 8 0 1 24
15 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 4 0 1 5 7 1 2 2 10
16 บ้านขุนแปะ 3 6 6 15 15 5 5 4 25
17 บ้านปากทางท่าลี่ 3 5 5 13 11 3 5 2 19
18 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 3 2 4 9 8 10 2 1 20
19 บ้านนาฮ่อง 3 2 2 7 8 2 0 0 10
20 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 3 2 1 6 7 2 0 1 9
21 ห้วยส้มป่อย 3 1 3 7 7 4 1 2 12
22 บ้านใหม่สารภี 3 1 3 7 6 2 1 1 9
23 ป่ากล้วยพัฒนา 3 1 2 6 6 5 1 1 12
24 บ้านแจ่มหลวง 3 1 0 4 8 6 2 4 16
25 บ้านขุนแม่หยอด 3 0 0 3 9 8 0 0 17
26 บ้านโม่งหลวง 2 3 1 6 8 4 1 1 13
27 บ้านเนินวิทยา 2 3 1 6 7 1 2 1 10
28 บ้านปางหินฝน 2 2 5 9 11 6 3 3 20
29 บ้านแม่ปอน 2 1 2 5 8 5 0 0 13
30 บ้านห้วยม่วง 2 1 2 5 8 3 0 0 11
31 บ้านสบแปะ 2 1 1 4 6 7 0 1 13
32 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2 1 0 3 6 0 1 0 7
33 แม่สอย 2 1 0 3 4 7 2 2 13
34 บ้านสบวาก 2 0 1 3 3 4 0 1 7
35 บ้านแม่ปาน 2 0 0 2 4 0 0 0 4
36 บ้านต่อเรือ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
37 แม่วาก 1 3 3 7 7 0 3 1 10
38 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 3 0 4 3 4 0 1 7
39 บ้านโรงวัว 1 2 2 5 9 6 0 1 15
40 บ้านทัพ 1 2 2 5 6 2 2 1 10
41 บ้านขุนแม่รวม 1 2 1 4 7 5 1 1 13
42 บ้านบนนา 1 2 1 4 7 1 1 0 9
43 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1 1 5 7 5 5 3 3 13
44 บ้านปางเกี๊ยะ 1 1 2 4 8 9 1 2 18
45 บ้านแม่เอาะ 1 1 2 4 6 0 0 2 6
46 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1 1 1 3 6 1 2 1 9
47 บ้านทุ่งแก 1 1 1 3 4 4 1 5 9
48 สหมิตรวิทยา 1 1 1 3 3 2 1 4 6
49 บ้านสามสบ 1 1 1 3 1 2 0 0 3
50 นิยมไพรผาหมอน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
51 บ้านห้วยผา 1 1 0 2 3 4 2 2 9
52 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
53 บ้านจันทร์ 1 0 3 4 5 3 3 3 11
54 บ้านท่าหลุก 1 0 1 2 5 3 2 1 10
55 ชุมชนตำบลท่าผา 1 0 1 2 4 5 0 1 9
56 บ้านนากลาง 1 0 0 1 4 2 2 1 8
57 บ้านแม่แฮใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
58 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 1 1 3 3 0 7
59 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 อนุบาลสุทธิวงค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านแม่ซา 0 4 2 6 12 6 4 3 22
62 บ้านขุนแตะ 0 2 0 2 7 1 2 0 10
63 บ้านวังน้ำหยาด 0 2 0 2 6 2 0 3 8
64 บ้านห้วยยา 0 2 0 2 2 3 1 3 6
65 บ้านพุย 0 1 2 3 3 3 0 5 6
66 บ้านแม่แดดน้อย 0 1 1 2 5 1 1 1 7
67 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองคัน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
69 แม่ตูม 0 1 0 1 3 4 0 1 7
70 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
71 บ้านข่วงเปาใต้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 1 0 1 1 2 2 0 5
74 บ้านเมืองอาง 0 1 0 1 1 2 1 3 4
75 บ้านห้วยปู 0 1 0 1 1 2 0 0 3
76 บ้านขุนแม่นาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านขุนยะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านผานัง 0 0 4 4 4 2 2 0 8
80 บ้านผาละปิ 0 0 2 2 3 1 0 2 4
81 แม่มุ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
82 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
83 วัดพุทธนิมิตร 0 0 1 1 2 2 1 0 5
84 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
86 บ้านแม่หอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านแม่มะลอ 0 0 1 1 0 3 0 1 3
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
89 บ้านอมเม็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
91 บ้านเมืองกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านแปะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
94 บ้านแม่หงานหลวง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
95 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 2 2 1 4
96 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
97 บ้านอมขูด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
98 บ้านหาดนาค 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99 บ้านสองธาร 0 0 0 0 0 0 1 2 1
100 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 164 148 489 598 317 128 130 1,043