ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน