ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 45 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน