ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียน ออป.๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 32 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 32 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 26 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน