ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน