ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน