ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.66 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน