ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน ออป.๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน