ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.33 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน