ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.71 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.37 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.43 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64.46 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.54 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.49 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55.86 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52.03 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49.26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43.56 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน