ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59.85 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48.33 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 45.45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44.85 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38.18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36.52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 33.64 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 20.45 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน