ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63.07 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49.8 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36.05 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน