ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
9 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
10 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
11 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน