ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.31 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63.32 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน