ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน