ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59.34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59.33 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน