ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน