ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 6  
7 โรงเรียน ออป.๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแปะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน