ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน