ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน