ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 41 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน