ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน